Uzavretím manželstva nárok na sirotský dôchodok nezanikne

21.03.2019 14:36
študetn, študentka, škola, smútok, sirota
Ilustračné foto. Autor:

Sociálna poisťovňa informuje študentov poberajúcich sirotský dôchodok, že uzavretím manželstva im nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu nezaniká.

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ a ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie, najdlhšie do veku 26 rokov. Ak študent-sirota aj po sobáši tieto podmienky spĺňa, uzavretie manželstva neovplyvní nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku takejto sirote zanikne len v prípade, ak štúdium preruší, ukončí alebo zanechá. Ak by však začala opätovne študovať ešte do veku 26 rokov, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku.

Sociálna poisťovňa ku koncu februára 2019 vyplácala 20 728 sirotských dôchodkov a priemerná výška tohto dôchodku bola 137,54 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
#manželstvo #študent #sirotský dôchodok #sirota
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku