Potrebujete opatrovateľku? Pomôcť môže obec alebo príbuzný

Populácia na Slovensku starne. Kým v roku 2008 žilo na Slovensku 655-tisíc ľudí starších ako 65 rokov, dnes ich je takmer 850-tisíc. Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov sa tak stáva stále naliehavejšou výzvou najmä v súvislosti s demografickým vývojom populácie. Ľudí, ktorí budú nejakým spôsobom nesebestační, bude totiž pribúdať.

05.04.2019 06:00
senior, dôchodca, pomoc, opatrovanie Foto:
Ak človek potrebuje opatrovanie a nezíska opatrovateľskú službu od obce, môže sa jeho opatrovateľom stať príbuzný.
debata (1)

Väčšina seniorov uprednostňuje pobyt doma pred domovmi sociálnych služieb. Je to prirodzenejšie, ako byť umiestnený v sociálnom zariadení. „Ak má senior pomoc v rodine, zvláda to. Avšak často musia príbuzní pracovať a nestíhajú zabezpečovať všetky povinnosti. Vtedy si objednávajú opatrovateľskú službu. Opatrovateľky navštevujú seniorov doma v dohodnutom čase a vykonávajú dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, pomoc v domácnosti alebo iné sociálne aktivity, na ktorých sa v zmluve dohodli,“ vysvetlila docentka Božena Bušová, podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ak teda váš príbuzný potrebuje opatrovateľskú službu, písomne o ňu požiadajte obec. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred neprimeranou úhradou. Po zaplatení za opatrovateľskú službu musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,65-násobok sumy životného minima, teda minimálne 329,14 eura.

Mnoho ľudí sa však sťažuje na nedostupnosť sociálnych služieb. Žiadostí je veľa, opatrovateliek málo. Na nepriaznivý stav upozornila aj Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPPS). Fluktuácia zamestnancov je na úrovni 20 až 30 percent, ešte hrozivejšie vyznieva fakt, že až 75 percent z nich tvoria opatrovateľky.

V posledných desiatich rokoch sa výrazne zmenila aj skupina prijímateľov sociálnych služieb. Pribúdajú klienti s ťažkým zdravotným postihnutím, s ťažkými zdravotnými diagnózami alebo so závislosťami. „Všetky skupiny klientov si denne vyžadujú nielen intenzívnu a náročnú opatrovateľskú, ošetrovateľskú, terapeutickú či rehabilitačnú pomoc, ale aj tú psychologickú. Dnes vieme preukázať nedostatok opatrovateľov a opatrovateliek, sestier, inštruktorov sociálnej rehabilitácie inštruktorov rozvoja pracovných zručností, fyzioterapeutov, špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov, ako aj gerontopsychi­atrov,“ vyratúva Mária Kovaľová, prezidentka AOPPS.

Ak človek potrebuje opatrovanie a nezíska opatrovateľskú službu od obce, môže sa jeho opatrovateľom stať príbuzný. V tomto prípade však so žiadosťou treba zájsť na úrad práce, ktorý po posúdení žiadosti rozhodne o tom, či prizná, alebo neprizná príbuznému peňažný príspevok na opatrovanie či osobnú asistenciu. Rezort práce aj v tomto roku pokračuje v príprave opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu životnej úrovne seniorov či občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, aby sa o nich mohli doma starať ich blízki. Po poslednej legislatívnej úprave je možné príspevky na opatrovanie každoročne upraviť nariadením vlády. „Chceme, aby títo ľudia mali za opatrovanie príjem vo výške čistej minimálnej mzdy, pretože si to bezpochyby zaslúžia. Po minuloročnom zvýšení príspevku o 120 eur na 369,36 eura by sa mohol zvýšiť o ďalších necelých 61 eur na úroveň 430,35 eura, čo je súčasná čistá minimálna mzda,“ priblížil plány minister práce Ján Richter.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľské služby