Koľko môžete zarobiť, aby ste platili minimálne odvody?

Živnostníci si môžu vo forme paušálnych výdavkov odpočítať 60 percent z hrubých príjmov. Zostane im tak 40 percent z príjmov.

02.06.2019 06:00
kalkulačka, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

Z tejto sumy sa vypočíta vymeriavací základ pre platenie odvodov tak, že ju vydelíme koeficientom 1,486 a výslednú sumu ešte vydelíte 12 mesiacmi.

V tomto roku je minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov vo výške 477 eur. Minimálne odvody na sociálne poistenie sú preto vo výške 158,11 eura mesačne a najnižšie možné odvody na zdravotné poistenie dosahujú 66,78 eura.

Od júla budú platiť odvody z minimálneho vymeriavacieho základu tí živnostníci, ktorí vlani zarobili maximálne 21 264,65 eura. Po odpočítaní 60-percentných paušálnych výdavkov im zostane 8 505,86 eura. Túto sumu následne vydelíme koeficientom 1,486 a získame tak ročný vymeriavací základ vo výške 5 723,99 eura. Ten potom vydelíme 12 mesiacmi a dostaneme mesačný vymeriavací základ 476,99 eura.

Od 1. júla budú musieť platiť povinné sociálne poistenie len tí živnostníci, ktorí vlani dosiahli príjem pred odpočítaním výdavkov vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je 5 724 eur. Ak niekto v súčasnosti platí povinné odvody a minulý rok bol jeho hrubý príjem nižší, od 1. júla mu povinné poistenie zanikne.

V prípade zdravotného poistenia neexistuje žiaden minimálny príjem, od ktorého treba platiť odvody. Všetci živnostníci, ktorí nie sú zároveň zamestnancami, musia platiť preddavky na zdravotné poistenie aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu, a to aj vtedy, ak nemajú žiaden príjem.

Najnižšie možné poistné platí čoraz viac živnostníkov

Priemerný počet živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí v mesiacoch január a február 2019 zaplatili poistné na starobné poistenie, predstavuje podľa štatistických údajov Sociálnej poisťovne 192 483. Z tohto počtu až 155 020 SZČO odviedlo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, čo predstavuje 80,54 percenta. Podiel živnostníkov, ktorí platia minimálne poistné, tak oproti predchádzajúcim dvom rokom vzrástol.

V roku 2018 priemerný počet SZČO platiacich poistné na starobné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu dosiahol viac ako 140-tisíc (141 486), čo predstavovalo 75,15 percenta všetkých platiacich SZČO. O nárast podielu takto platiacich SZČO ide aj v porovnaní s rokom 2017, keď ich bolo 133 852, čo predstavovalo 71,95 percenta všetkých platiacich SZČO.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #výdavky #príjmy #živnostníci #paušálne výdavky #hrubé zárobky