Maximálna dávka v nezamestnanosti prvýkrát pretne hranicu tisíc eur

27.05.2019 13:56
peniaze, muž, dane, mince
Ilustračné foto. Autor:

Od 1. júla 2019 sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna dávka v nezamestnanosti o viac ako 58 eur za mesiac.

Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci už bude jej maximálna výška predstavovať 1 032,50 eura (doteraz to bolo 972,30 eura) a v 30-dňovom kalendárnom mesiaci sa dávka zvýši na 999,20 eura (doteraz to bolo 941 eur).

Zvýšenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti podľa Sociálnej poisťovne súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2018.

Všeobecný vymeriavací základ je vždy 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky a na základe týchto údajov ho potom na svojom webe zverejňuje Sociálna poisťovňa. Od 1. júla 2019 je tak maximálny denný vymeriavací základ vo výške 66,6083 eur (do konca júna 2019 je to 62,7288 eura).

Výška dávky v nezamestnanosti na deň pritom podľa zákona o sociálnom poistení predstavuje 50 % denného vymeriavacieho základu.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že nový maximálny denný vymeriavací základ sa týka len tých dávok v nezamestnanosti, ktoré bude priznávať po 30. júni 2019. Suma dávky v nezamestnanosti sa vypláca počas celého podporného obdobia v rovnakej výške, teda vo výške, v ktorej bola priznaná. To znamená, že na už priznané dávky v nezamestnanosti nemá zmena maximálneho denného vymeriavacieho základu žiaden vplyv a budú sa tak vyplácať v nezmenenej výške.

VIDEO: Nezamestnanosť naposledy klesla na historické minimum

#Sociálna poisťovňa #nezamestnaný #dávka v nezamestnanosti #Úrad práce
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku