Príspevky na osobnú asistenciu a opatrovanie budú vyššie

Kompenzovať zdravotný hendikep, aspoň čiastočne, pomáha štát viacerými príspevkami. Každý, kto chce o niektorý z príspevkov žiadať, musí tak urobiť na príslušnom úrade práce. Dva z nich čaká od júla zmena.

13.06.2019 06:00
dôchodca, senior Foto:
Zvýšením sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie o 0,36 eura prinesie zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v priemere mesačne približne 50,40 eura.
debata

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie má byť od júla vyššia.

"Tento rok opäť potešíme aj opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o chorých príbuzných. Plníme tak prísľub, aby výška peňažného príspevku na opatrovanie dosiahla do roku 2020 výšku čistej minimálnej mzdy. Nám sa to podarí už v predstihu. Od júla 2019 navrhujeme peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku vo výške 430,35 eura mesačne, teda v sume čistej minimálnej mzdy pre tento rok. Títo ľudia si to bezpochyby zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť chorému lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“ konštatoval minister práce Ján Richter.

V prípade opatrovateľa jednej ťažko zdravotne postihnutej osoby má príspevok stúpnuť o 60,99 eura, v prípade viacerých opatrovaných hendikepovaných osôb má stúpnuť o 80,02 eura. V prípade opatrovateľov poberajúcich dôchodok má príspevok vzrásť o 30,47 eura a pri opatrovaní viacerých osôb o 39,98 eura, píše sa v správe TASR.

Zvýšením sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie o 0,36 eura prinesie zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v priemere mesačne približne 50,40 eura. Zvýšenie by sa malo v tomto roku pozitívne dotknúť priemerne 33 730 opatro­vateľov mesačne a 22 650 opatro­vateľov poberajúcich dôchodkovú dávku. Predpokladáme, že zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie v roku 2019 ovplyvní výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu poskytovanú priemerne mesačne 10 380 osobám so zdravotným postihnutím a pozitívne sa prejaví približne u 13 500 ľudí poskytujúcich osobnú asistenciu ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, vyčíslilo ministerstvo práce.

„Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho hendikep má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #osobný asistent #opatrovateľské služby