Príspevok na rekreáciu môžete využiť na dovolenku aj letný tábor pre dieťa

Blíži sa obdobie letných dovoleniek a táborov pre deti, na ktoré vám môže prispieť zamestnávateľ. Príspevok na rekreáciu získava čoraz viac na obľúbenosti.

04.06.2019 07:00
deti, tábor Foto:
Mnohí nerozlišujú medzi rekreačným poukazom a príspevkom na rekreáciu.
debata

Novelizáciou zákona o cestovnom ruchu sa totiž zamestnávateľom otvorili nové, daňovo výhodné možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Svojmu zamestnancovi môžu prispieť na služby či pobytové balíky zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na Slovensku alebo na prázdninové aktivity, čiže tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci, píše sa v správe TASR.

Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že aj vďaka rekreačným poukazom podstatne vzrástli počty prenocovaní Slovákov. Za prvé dva mesiace tohto roka počet prenocovaní Slovákov v domácich zariadeniach turistického ruchu dosiahol takmer 1 478 000, kým v rovnakom období vlani to bolo necelých 1 330 000.

Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou rekreačného poukazu alebo zaplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie. Podmienkou na poskytnutie príspevku je, že zamestnanec odpracoval minimálne dva roky. Ak má zamestnávateľ 50 a viac zamestnancov, je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť. Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 eur za kalendárny rok, pričom 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku zamestnanec pri maximálnej cene rekreácie do 500 eur. Ak účet za dovolenku presiahne 500 eur, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, teda 275 eur a zvyšok si hradí zamestnanec. Príspevok je oslobodený od dane a odvodov.

„Je to výborná podpora domáceho cestovného ruchu a určite očakávame nárast dopytu hlavne po krátkodobých wellness pobytoch a relaxačných pobytoch,“ vraví ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov Tamara Šatanková. „Navyše aj klienti zdravotných poisťovní v skupine B môžu túto výhodu využiť u svojho zamestnávateľa. Ponúkame všetky druhy liečebných, relaxačných, víkendových či ozdravných pobytov, pri ktorých im radi vystavíme požadovaný doklad,“ dodala.

Ako informovala Lucia Muthová z Allianz – Slovenskej poisťovne, spoločnosť už pred platnosťou zákona o poskytovaní rekreačných poukazov, resp. príspevkov na rekreáciu, poskytovala svojim zamestnancom v rámci zamestnaneckých benefitov podobný program, a to možnosť využiť relaxačné pobyty na oddych a rekreáciu. „Túto formu benefitov sme od januára nahradili zákonným príspevkom na rekreáciu, ktorý zamestnancom poskytujeme formou preplatenia predložených účtovných dokladov za pobyt strávený na Slovensku. Od januára túto možnosť využilo už približne 10 % zamestnancov, ktorí na príspevok majú nárok,“ uviedla Muthová pre TASR.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia zabezpečuje plnenie zákona formou poskytovania príspevkov na rekreáciu uhrádzaním časti nákladov dovolenky na Slovensku na základe dodania účtovného dokladu. „V závere roka 2018 sme museli stanoviť interný postup a podmienky na uplatňovanie príspevku, ako aj pripraviť potrebné podklady a formuláre a informovať zamestnancov o možnostiach čerpania. Za prvé štyri mesiace tohto roka požiadalo o uvedený benefit už viac ako 400 zamestnancov. Ešte vyšší záujem očakávame najmä v období letných dovoleniek,“ informovala TASR hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.

Mnohí nerozlišujú medzi rekreačným poukazom a príspevkom na rekreáciu. Ako upozornil rezort dopravy, využívanie rekreačných príspevkov zamestnávateľov na preplatenie faktúry za ubytovanie zamestnancov na Slovensku je výhodnejšie ako používanie rekreačných poukazov. „Mnohí zamestnávatelia, ale aj zamestnanci nerozlišujú medzi rekreačným poukazom a príspevkom na rekreáciu, neuvedomujú si hlavnú nevýhodu rekreačného poukazu oproti príspevku na rekreáciu,“ informoval rezort dopravy agentúru SITA. „Príspevok na rekreáciu môže zamestnanec využiť vo všetkých zhruba štyritisíc ubytovacích zariadeniach na Slovensku bez obmedzenia, a rekreačný poukaz len v tých ubytovacích zariadeniach, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s emitentom rekreačných poukazov, a tých je niekoľko sto,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

Podmienky využitia príspevku na rekreáciu

 • Každý zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami má povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu.
 • Nárok naň má človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
 • Ostatní zamestnávatelia so 49 zamestnancami a menej majú možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľne.
 • Príspevok na rekreáciu sa môže použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.

Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu

 • príspevok je možné využiť iba na území Slovenskej republiky
 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou,
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
 • výdavky zamestnanca na rekreáciu či dovolenku možno uplatniť, len ak ide o rekreáciu spojenú s najmenej dvoma prenocovaniami – k tomu môže ísť aj o iné služby cestovného ruchu – stravovacie služby, kúpeľné služby, wellness, služby cestovných sprievodcov, organizované výlety a podobne.

Ako postupovať:

 • Zamestnanec musí o príspevok požiadať. Zároveň zamestnanec môže o príspevok v priebehu jedného kalendárneho roka požiadať len jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.
 • Preukázané výdavky sú výdavky na zamestnanca a na ďalšie osoby, ktoré sa s ním zúčastňujú na rekreácii, a to na: manžela – manželku, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
 • Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu maximálne vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur ročne. Teda ak letný tábor pre jedno dieťa stojí 250 eur a tábor pre druhé dieťa 300 eur, zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklad o zaplatení tábora a zamestnávateľ mu vyplatí maximálne 275 eur. Podobne je to aj s dovolenkou na Slovensku. Ak je pobyt drahší ako 500 eur, zamestnávateľ vždy zaplatí len 55 % zo sumy 500 eur.
 • Zamestnanec si môže príspevok na rekreáciu rozdeliť aj na viac častí. Nemusí ísť o jeden rekreačný či dovolenkový pobyt, môže ísť napríklad o viacero víkendových pobytov a podobne. Ak absolvuje napríklad tri predĺžené víkendy s minimálne dvomi prenocovaniami a každý z týchto pobytov stojí 200 eur, zamestnávateľ mu zaplatí 275 eur (110 + 110 + 55 eur). Je to však na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, pretože to zaťažuje účtovníctvo zamestnávateľa.
 • Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa nedohodne so zamestnancom inak.

Rekreačný poukaz

Zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť aj prostredníctvom rekreačného poukazu. Podľa § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu s účinnosťou od 1. januára 2019 medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patrí rekreačný poukaz vo forme elektronickej platobnej karty, ktorý môže použiť výlučne osoba, ktorej je určený, výlučne na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho roka, v ktorom bol rekreačný poukaz vydaný.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #detské tábory #rekreácia #rekreačný príspevok