Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti

17.06.2019 06:00
muž, zúfalstvo, nezamestnanosť
Ilustračné foto. Autor:

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie (povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti), ktorý splnil podmienky nároku na túto dávku. Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

Poistenec si uplatňuje nárok v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti. Považuje sa za ňu oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti sa súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti a poberateľa dávky v nezamestnanosti.

Podmienky nároku

Základnou podmienkou nároku na dávku je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. Predpoklad nároku na dávku je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.

Príklad č. 1

 • Osoba bola zamestnaná od 10. januára 2011 do 13. decembra 2018 (počas zamestnania nemala žiadne obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti). Od 14. decembra 2018 do 1. januára 2019 bola dočasne práceneschopná. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 2. januára 2019. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila 28. januára 2019.
 • Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 2. januára 2015 do 1. januára 2019.
 • Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie od 2. januára 2015 do 13. decembra 2018, teda 1 442 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená.
 • Obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti po skončení zamestnania nie je obdobím, ktoré by sa považovalo za obdobie poistenia v nezamestnanosti, a to bez ohľadu na prípadné poberanie nemocenského, preto sa na toto obdobie v konaní o nároku na dávku v nezamestnanosti neprihliada.

Príklad č. 2

 • Osoba bola zamestnaná od 3. januára 2011 do 31. októbra 2018 a od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2018 v pracovnom pomere, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe z podnetu zamestnanca (počas zamestnania mala obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti pracovné voľno bez náhrady mzdy od 1. septembra 2015 do 30. septembra 2015). Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 1. januára 2019.
 • Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila predložením písomného oznámenia o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňa 7. januára 2019.
 • Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2018.
 • Ako obdobie poistenia sa zohľadní obdobie od 1. januára 2015 do 31. augusta 2015 a obdobie od 1. októbra 2015 do 31. decembra 2018, teda 1 431 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená.

Čo sa považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti

 • obdobie od vzniku po zánik povinného poistenia v nezamestnanosti
 • obdobie poistenia, resp. zamestnania alebo obdobie samostatnej zárobkovej činnosti nadobudnuté v členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie
 • obdobie od vzniku po zánik dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Dobrovoľné poistenie zaniká aj odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti,
 • obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na poistenie v nezamestnanosti. Podmienka zaplatenia poistného na poistenie v nezamestnanosti sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na poistenie v nezamestnanosti je v úhrne nižšia ako päť eur.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Poistné na poistenie v nezamestnanosti je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.

Akú sumu môžete dostať?

Dávka sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ).

50 % x DVZ x počet dní v mesiaci

Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je najviac vo výške určenej ako podiel 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365.

Všeobecný vymeriavací základ je

v období od 1. januára do 30. júna všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, v období od 1. júla do 31. decembra roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu:

Prvý polrok 2019

DVZmax = 2 x VVZ/365

DVZmax = 2 × 11 448/365

DVZmax = 62,7288 eura

Denný vymeriavací základ v prvom polroku 2019 je najviac vo výške 62,7288 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 972,30 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 941 eur.

Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 suma denného vymeriavacieho základu určeného z minimálneho vymeriavacieho základu v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 15,3871 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 15,9000 eura.

Druhý polrok 2019 a prvý polrok 2020

DVZmax = 2 x VVZ/365

DVZmax = 2 × 12 156/365

DVZmax = 66,6083 eura

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2019 a v prvom polroku 2020 je najviac vo výške 66,6083 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 032,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 999,20 eura.

Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 suma DVZ určeného z minimálneho vymeriavacieho základu v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 15,3871 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 15,9000 eura.

Od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 suma DVZ určeného z minimálneho vymeriavacieho základu v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 16,3388 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 16,8834 eura.

Kedy nárok na podporu nemáte

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:

 • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • dňom priznania starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
 • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov),
 • dňom smrti fyzickej osoby,
 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#nezamestnanosť #dávka v nezamestnanosti #poistenie v nezamestnanosti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku