Aké dávky dostanete, ak platíte minimálne odvody

Aká bude vaša penzia ak platíte málo?

23.06.2019 06:00
muž, telefón, mobil Foto:
Väčšina živnostníkov si platí odvody na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu.
debata (1)

Živnostník, ktorý platí minimálne odvody, ochorie a bude práceneschopný 30 dní.

Nemocenská dávka sa mu bude v tomto roku rátať z vymeriavacieho základu, z ktorého platil odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. V prvých troch dňoch práceneschopnosti bude dostávať 25 percent z tohto vymeriavacieho základu, čo je 3,74 eura denne. Od štvrtého dňa to bude 55 percent vymeriavacieho základu, za každý deň tak dostane 8,25 eura. Za 30 dní práceneschopnosti bude mať nárok na dávku 234 eur.

Živnostník, ktorý platí minimálne odvody, sa bude starať o choré dieťa 10 dní.

Suma ošetrovného sa počíta z vymeriavacieho základu, z ktorého si tento živnostník platil odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. Od prvého dňa bude dostávať 55 percent vymeriavacieho základu, čo je 8,25 eura denne. Za desať dní preto bude mať nárok na ošetrovné v celkovej výške 82,50 eura.

Živnostníčka s minimálnym vymeriavacím základom pôjde na materskú dovolenku.

Suma materského sa bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si živnostníčka platila odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. Za každý deň bude mať nárok na materské vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu. Denná suma materského preto bude vo výške 11,25 eura. V mesiaci, ktorý má 30 dní, dostane materské v celkovej výške 337,40 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, bude mať nárok na 348,60 eura.

Minimálne odvody sa odrazia aj na dôchodku

Väčšina živnostníkov si platí odvody na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu. Z rovnakého vymeriavacieho základu sa týmto živnostníkom bude počítať v budúcnosti aj ich dôchodok.

Keďže minimálny vymeriavací základ dosahuje polovicu priemernej mzdy spred dvoch rokov, zvýši sa živnostníkovi za každý odpracovaný rok jeho budúci dôchodok približne o polovičnú sumu v porovnaní so zamestnancom, ktorý poberá priemernú mzdu. Ak by niekto pracoval celý život ako živnostník a stále si pritom platil minimálne odvody, mal by aj jeho celkový dôchodok byť bez zohľadnenia minimálneho dôchodku približne polovičný v porovnaní so zamestnancom s priemernou mzdou.

Podľa súčasných pravidiel na výpočet dôchodku platí, že ak niekto zarába priemernú mzdu, dostane za každý odpracovaný rok penziu vo výške 12,6657 eura. Ak by niekto pracoval 40 rokov, mal by mať nárok na starobný dôchodok približne po zarátaní valorizácie vo výške 519,90 eura. V prípade, že si živnostník platí najnižšie možné odvody, za každý odpracovaný rok dostane približne 6,33 eura.

Vďaka tomu, že štát v rámci solidarity zvyšuje ľuďom s nízkym príjmom dôchodok, by po 40 odpracovaných rokoch dostal penziu vo výške 312,70 eura. Keďže však táto suma je nižšia ako minimálny dôchodok patriaci za 40 odpracovaných rokov, mal by tento živnostník dostať minimálny dôchodok vo výške 322 eur. To znamená, že jeho dôchodok bude o 38 percent nižší, ako je dôchodok zamestnanca, ktorý celý život poberal priemernú mzdu.

Sociálna poisťovňa sa síce nestretáva s prípadmi, že by o dôchodok žiadal človek, ktorý si celý život platil len minimálne odvody, v budúcnosti bude pribúdať živnostníkov, ktorým bude hroziť, že ich penzia bude veľmi nízka, napriek tomu, že počas pracovného života ich príjem bol nadpriemerný.

Živnostníci, ktorí nechcú po odchode do penzie pocítiť výrazný prepad ich príjmu, by sa preto mali začať pripravovať na dôchodok čím skôr. Okrem povinných odvodov by si mali zvoliť aj ďalšiu formu zabezpečenia. Na výber pritom majú z viacerých možností, ako si svoj dôchodok môžu zvýšiť. Buď si budú platiť dobrovoľné odvody do Sociálnej poisťovne, alebo sa spoľahnú na tretí pilier, prípadne si budú sporiť sami.

Odvody živnostníkov v roku 2019 do Sociálnej poisťovne

Poistenie Sadzba (v %) Minimálny vymeriavací základ (v eurách) Odvody z minimálneho vymeriavacieho základu (v eurách) Maximálny vymeriavací základ (v eurách) Odvody z maximálneho vymeriavacieho základu (v eurách)
Nemocenské poistenie 4,4 477 20,98 6678 293,83
Starobné poistenie 18 477 85,86 6678 1202,04
Invalidné poistenie 6 477 28,62 6678 400,68
Rezervný fond 4,75 477 22,65 3378 317,20
Spolu 158,11 2213,75

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #živnosť #odvody #živnostníci