Vznik ani zánik živnosti nemusíte oznamovať

Dlžníci Sociálnej poisťovni musia zaplatiť aj penále.

24.06.2019 06:00
pečenie Foto:
Ak niekto dlhuje zdravotnej poisťovni peniaze, tá od neho môže pýtať úrok z omeškania za každý deň, kým dlžnú sumu nezaplatí.
debata

Samostatne zárobkovo činné osoby nemusia Sociálnej poisťovni oznamovať vznik ani zánik živnostenského oprávnenia. Táto povinnosť odpadá živnostníkom aj SZČO, ktoré na výkon činnosti potrebujú iné odborné oprávnenie. Oznamovacie povinnosti tieto SZČO nemajú ani pri vzniku a zániku povinného poistenia, o jeho vzniku aj zániku ich, naopak, informuje sama Sociálna poisťovňa.

Ak má SZČO viac oprávnení, povinnosť platiť poistné jej zanikne až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti. O ukončenie licencie takáto SZČO žiada orgán, ktorý licenciu vydal – komoru, profesijné združenie, NBS a podobne. Sociálnu poisťovňu nijako kontaktovať nemusí.

Výnimku tvoria iba SZČO bez oprávnenia (autori, umelci, športovci), ktorí Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia deklarujú zánik činnosti a jej opätovný vznik. Právne účinné je najskôr odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni, spätné oznámenie nie je možné. Vzor vyhlásenia si možno stiahnuť z webovej stránky www.socpoist.sk.

Dlžníci musia zaplatiť aj penále

Živnostníci, ktorým sa od júla zmení výška odvodov do Sociálnej poisťovne, by nemali zabudnúť zmeniť trvalý príkaz v banke. Ak budú totiž platiť nižšie odvody, ako majú, hrozia im penále. Ak by, naopak, platili viac, Sociálna poisťovňa im tento preplatok môže vrátiť.

Ak dlh v Sociálnej poisťovni presiahne 3,32 eura, živnostník sa dostane do verejného zoznamu dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ak dlhuje viac ako 5 eur, Sociálna poisťovňa od neho dlžné poistné vymáha. Podľa zákona vymáha dlh, ale aj penále za každý deň omeškania. Čím neskôr dlžné poistné zaplatí, tým vyššie bude penále, pretože z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného. V prípade, že živnostník má v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontaktné údaje – číslo mobilného telefónu alebo e-mail, veľmi rýchlo sa dozvie, že má nedoplatok a vyhne sa narastaniu dlhu a penále.

Ak niekto dlhuje zdravotnej poisťovni peniaze, tá od neho môže pýtať úrok z omeškania za každý deň, kým dlžnú sumu nezaplatí. Tento úrok predstavuje štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorý platí ku dňu splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 percent, použije sa ročná úroková sadzba 15 percent. V prípade, že zdravotná poisťovňa musí peniaze vymáhať, dlh sa zvýši o exekučné trovy.

Kto zistí, že dlhuje zdravotnej alebo Sociálnej poisťovni peniaze, mal by čo najskôr dlh vyrovnať, aby sa tak vyhol ďalšiemu navýšeniu dlžnej sumy. Poisťovne totiž rátajú penále až dovtedy, kým dlh nie je vyrovnaný. Úplne sa môže vyhnúť postihu ten, kto dlžnú sumu zaplatí ešte do termínu splatnosti. Ak napríklad niekto pošle za máj nižšiu sumu, ako má a najneskôr do 8. júna ju doplatí, nedostane žiadnu pokutu.

Ak rozdiel medzi predpísanými a zaplatenými preddavkami presiahne sumu 10 eur, zdravotná poisťovňa zašle platiteľom upomienku s výzvou na úhradu. Kto nezaplatí preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku alebo má dlh viac ako 10 eur, bude zároveň podľa zákona zverejnený v zozname dlžníkov na webe zdravotnej poisťovne.

Živnostníkom, ktorí dlhujú peniaze Sociálnej poisťovni, zároveň hrozí, že im poisťovňa odmietne vyplatiť niektoré dávky. Ak niekto dlhuje viac ako 5 eur, nedostane napríklad nemocenskú dávku, ošetrovné či materské. V prípade dlhu v zdravotnej poisťovni zase klientom hrozí, že si budú musieť sami platiť za plánovanú zdravotnú starostlivosť, napríklad za kúpele či plánovanú operáciu.

Kto sa chce vyhnúť tomu, aby mal dlh v Sociálnej poisťovni, mal by aktualizovať svoje kontaktné údaje. Sociálna poisťovňa každý mesiac zasiela esemesku tým živnostníkom, ktorí zabudli zaplatiť poistné alebo zaplatili menej. Živnostník si môže aktualizovať svoje kontakty pri návšteve pobočky Sociálnej poisťovne alebo kedykoľvek prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk.

Sociálna poisťovňa, ako aj zdravotné poisťovne majú na svojich internetových stránkach zoznam dlžníkov. Každý živnostník si tak môže preveriť, či sa v tomto zozname nenachádza a nedlhuje na poistnom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #živnosť #živnostníci