Oznámenia o novom poistnom dostane 170 tisíc živnostníkov do 22. júla

10.07.2019 13:49
muž, živnostník, odvody, nuda
Ilustračné foto. Autor:

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch písomne (v prípade, že majú e-schránku, tak prostredníctvom nej) informuje živnostníkov a SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia od 1. júla 2019.

V tomto oznámení nájdu všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8. augusta 2019 (za mesiac júl). Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote – tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2019.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2019 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 eur (čiže mali príjem 5 724,01 eura a viac). Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. 7. 2019 im zanikne.

Sociálna poisťovňa doručí vyše 170 tisíc živnostníkom a SZČO tieto oznámenia najneskôr do 22. júla 2019.

Viac informácií: Odvodové povinnosti živnostníkov od 1. júla 2019

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #odvody #poistenie #živnostníci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku