Nezamestnaní môžu na dohodu zarobiť 210,20 eura

Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti sa zvýšila na 210,20 eura.

11.07.2019 15:54
výpoveď, nezamestnanosť, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa,

  • u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny teda 210,20 eura.

Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch.

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Navyše je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie teda skutočnosti o výške odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

Ak uchádzač o zamestnanie výšku odmeny za vykonávanie zárobkovej činnosti presiahol, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny začne voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa ust. § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnávateľ #nezamestnaný #dohoda #práca na dohodu