Otázky a odpovede O zvyšovaní invalidného dôchodku či penzijnom minime

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má síce aj poberateľ invalidného dôchodku, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.

04.08.2019 08:00
postihnutie, rehabilitácia, invalid, asistent, Foto:
Zvýšiť poberaný dôchodok sa dá aj po dovŕšení dôchodkového veku invalidného dôchodcu.
debata

Môže aj invalidný dôchodca dostávať minimálnu penziu?

Často sa na to pýtajú poberatelia invalidných dôchodkov, pretože sa domnievajú, že ak majú malý invalidný dôchodok, pretože majú nízke percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, mal by sa im invalidný dôchodok zvýšiť aspoň na výšku štátom garantovaného minimálneho dôchodku. Nie je to však automaticky tak. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má síce aj poberateľ invalidného dôchodku, ale až po dovŕšení dôchodkového veku. Dovtedy môže poberať len invalidný dôchodok (samozrejme, po splnení všetkých zákonných podmienok), prípadne popri poberaní invalidného dôchodku ďalej pracovať, pričom obdobie práce (dôchodkového poistenia) sa mu neskôr – po dovŕšení dôchodkového veku – kladne zhodnotí na výške starobného dôchodku.

Ak teda invalidný dôchodca dovŕši dôchodkový vek, Sociálna poisťovňa mu na jeho žiadosť vypočíta výšku starobného dôchodku a bude mu doživotne vyplácať ten dôchodok, ktorý je vyšší, a teda pre neho výhodnejší – buď invalidný, alebo starobný dôchodok. Ak bude vypočítaný starobný dôchodok nižší aj v porovnaní s minimálnym dôchodkom, Sociálna poisťovňa mu starobný dôchodok dorovná do výšky garantovaného minimálneho dôchodku – samozrejme, po splnení všetkých zákonných podmienok na jeho priznanie (predovšetkým podmienky získania 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok).

Ako sa zvyšuje invalidný dôchodok?

Pri invalidnom dôchodku zákon o sociálnom poistení nestanovuje žiadnu minimálnu výšku či hranicu, ktorú by mal poberateľ invalidného dôchodku dostávať zo Sociálnej poisťovne. Výška invalidného dôchodku závisí od toho, ako dlho poistenec predtým pracoval, z akých hrubých zárobkov odvádzal poistné, od aktuálnej dôchodkovej hodnoty a akú má posudkovým lekárom určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidný dôchodok sa však počas jeho poberania môže zvyšovať. Okrem každoročnej valorizácie od 1. januára kalendárneho roka sa jeho výška môže prehodnotiť/zvýšiť na základe zhoršenia zdravotného stavu poberateľa invalidného dôchodku, a to buď pri kontrolnej lekárskej prehliadke, na ktorú bol predvolaný, alebo pri vlastnej žiadosti dôchodcu z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu.

Zvýšiť poberaný dôchodok sa dá aj po dovŕšení dôchodkového veku invalidného dôchodcu, keď požiada o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa mu vtedy vypočíta starobný dôchodok a v prípade, ak počas poberania invalidného dôchodku pracoval a bol dôchodkovo poistený, suma starobného dôchodku prevýši sumu dovtedy poberaného invalidného dôchodku. Sociálna poisťovňa mu preto následne prizná a bude vyplácať vyšší, teda starobný dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #invalidný dôchodok