Slovenský pozemkový fond otvára call centrum

Slovenský pozemkový fond (SPF) pokračuje v modernizácii úradu. Žiadatelia môžu od 1. augusta kontaktovať SPF aj prostredníctvom nového call centra, ktoré bude v prevádzke na linke 02/20941000 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

31.07.2019 13:45
urbár, pozemok, pozemky, pole Foto:
Ilustračné foto.
debata
Zamestnanci nového call centra SPF sú pripravení pomôcť žiadateľom nielen s otázkami týkajúcich sa podania žiadostí na fond, ale aj zorientovať sa v pôsobení fondu a jeho jednotlivých úsekov či oddelení. „Telefonáty boli doposiaľ v réžii našich referentov, ktorí popri bežnej práci spojenej s vybavovaním, spracovávaním a riešením žiadostí nevedeli desiatky telefonátov denne z časového hľadiska vykryť,“ vysvetlila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Nové call centrum zefektívni pracovné procesy vo fonde, no okrem toho modernizuje úrad a rozšíri aj možnosti komunikácie s verejnosťou. „S podobným projektom sme ešte na fonde nepracovali a všetky procesy sme nastavovali nanovo. Aj z toho dôvodu si stále nechávame priestor na ďalšie zlepšenie procesov v budúcnosti,“ povedala Šklíbová. Zároveň upozornila, že SPF bude jednotlivé volania na call centrum zaznamenávať a vyhodnocovať z nich dáta, napríklad o požiadavkách klientov či počte hovorov a na základe týchto dát ďalej procesy v call centre upravovať a zefektívňovať. „Cieľom tak môže byť napríklad aj automatizácia tejto služby,“ dodala generálna riaditeľka.

SPF je neštátna a nezisková organizácia zriadená zákonom o pozemkových úpravách, ktorá koná vo verejnom záujme. Činnosť fondu riadi generálny riaditeľ, pričom právne akty predmetom, ktorých je odplatný, alebo bezodplatný prevod, alebo prenájom nehnuteľností v správe fondu podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne. Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem ostatných činností prerokúva uvedené právne akty a predkladá k nim stanovisko.

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenský pozemkový fond #úrad #call centrum
Flowers