Invalidný dôchodok alebo príspevok na kompenzáciu?

Invalidní ľudia dostávajú penziu, zdravotne postihnutí zas môžu mať výhody preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby a poberať peňažné príspevky na kompenzáciu. Invalidita sa posudzuje v Sociálnej poisťovni, zdravotné postihnutie na úrade práce.

03.08.2019 06:00
park, lavička, zamyslenie, invalid, žena, Foto:
Aby bol niekto uznaný za invalidného, musí mať mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent.
debata

Som invalidný dôchodca a neschválili mi príspevok na auto a preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby. Mám priznanú invaliditu viac ako osemdesiat percent a nedostávam dôchodok. Prečo?

V pojmoch, ale aj v tom, kde treba ktorú dávku vybaviť, má mnoho ľudí zmätok. Kedy a na ktorú dávku má kto nárok? Je invalidný občan zároveň aj zdravotne postihnutým?

Ak je človek invalidný, môže byť zároveň ťažko zdravotne postihnutý. Ale aj nemusí. A ten, kto dostáva peňažný príspevok na kompenzáciu svojho hendikepu, nemusí dostávať invalidný dôchodok. Invalidný dôchodok nemá s ťažkým zdravotným postihnutím nič spoločné. Invalidita sa totiž posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

Aby bol niekto uznaný za invalidného, musí mať mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent. V tom prípade dostáva každý mesiac invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, nedostáva žiadnu pravidelnú dávku. O vydaní preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby rozhodujú úrady práce a tento človek napriek istému hendikepu nedostáva žiadnu náhradu mzdy, ale môže dostať príspevok na kompenzáciu.

Mnoho ľudí si navyše myslí, že ak majú priznaný invalidný dôchodok, majú nárok aj na príspevky na kompenzáciu. Lenže ak nie sú zároveň držiteľmi preukazu ŤZP, na príspevky nárok nemajú. „Ak splní podmienky na príspevok na kompenzáciu človek, ktorý je invalidný podľa posudku lekára Sociálnej poisťovne, a navyše je podľa komplexného posudku vydaného úradom práce uznaný aj ako ťažko zdravotne postihnutý, môže úrad práce požiadať o niektorý z príspevkov. Na základe jeho písomnej žiadosti potom úrad začne konať,“ vysvetľuje Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Predpokladom toho, že bude človek uznaný za hendikepovaného, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent. „Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ vysvetlila. „Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP sa podáva spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález,“ dodala Lukáčová.

Inak je to v prípade, ak sa človek stane invalidným. „Občan je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. „Pokles schopnosti pracovať posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, pričom miera poklesu v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu,“ vysvetľuje Višváder. Tú možno potom navýšiť najviac o 10 percent, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #zdravotne postihnutí #invalidné dôchodky #peňažné príspevky