PORADŇA: Na účely nároku na dávku v nezamestnanosti sa neplatené voľno nezapočíta

V trvalom pracovnom pomere budem od 1.9.2017 do 31.8.2019, čo predstavuje 730 dní ako jednu z podmienok na získanie dávky v nezamestnanosti. Avšak počas týchto dvoch rokov som mala 5 dní schválené neplatené voľno. Skracuje sa o tieto dni výpočet na 725 dní, alebo nie?

11.08.2019 08:00
muž, zúfalstvo, nezamestnanosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

V období, keď ste u zamestnávateľa čerpali neplatené voľno, došlo k prerušeniu platenia poistného na sociálne poistenie. Prerušenie poistenia sa posudzuje rovnako ako jeho zánik. Z tohto dôvodu sa vám obdobie prerušenia poistenia z dôvodu čerpania neplatného voľna nezohľadní na účely získania najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti.

Poznamenávame však, že ako obdobie poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca nielen na základe pracovného pomeru, ale aj obdobie zamestnania na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce za predpokladu, že z tejto dohody má zamestnanec právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti.

Ak ste v období štyroch rokov pred zaradením do evidencie na úrade práce mali okrem trvalého pracovného pomeru v inom období uzatvorenú takúto dohodu a v úhrne (pracovný pomer + dohoda) získate najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie, nárok na dávku v nezamestnanosti vám môže vzniknúť.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #nezamestnaný #dávka v nezamestnanosti #podpora v nezamestnanosti