Poistné zaplatné v nesprávnej výške a včas môže matky-živnostníčky pripraviť o materské

15.08.2019 16:00
tehotenstvo, materstvo, bruško
Ilustračné foto. Autor:

Ženy-živnostníčky, by mali odvádzať poistné na sociálne poistenie riadne a včas. Neplnenie si týchto zákonných povinností ich totiž môže v budúcnosti pripraviť o dávku materské.

Nesprávne zaplatené alebo neuhradené poistné včas na nemocenské poistenie je jedným z viacerých dôvodov, kedy Sociálna poisťovňa samostatne zárobkovo činnej osobe (alebo poistenke s dobrovoľným poistením) nárok na materské nemôže priznať. Nesplní totiž jednu zo základných podmienok stanovenú zákonom na priznanie tejto dávky. Ďalšími dôvodmi býva nesplnenie podmienky 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch alebo to, že žiadateľky neboli nemocensky poistené v čase žiadosti o dávku.

Počet žien v postavení samostatne zárobkovej osoby, ktoré poberajú dávku materské, je medziročne na približne rovnakej úrovni; zvýšil sa len nepatrne. Kým v júni 2018 dávku poberalo takýchto 488 poistenkýň, v júni 2019 ich bolo 489.

Podobne to bolo aj v prípade žien-poisteniek v postavení dobrovoľne poistenej osoby. V júni 2018 materské poberalo 249 dobrovoľne poistených žien, v júni 2019 ich bolo o 25 viac – celkovo 274.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#živnostníčka #žena #Sociálna poisťovňa #poistné #odvody #materské
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku