PORADŇA: Ochranná lehota trvá po ukončení každého pracovno-právneho vzťahu

16.08.2019 08:00
mama, dieťa, materské
Ilustračné foto. Autor:

Som zamestnaná na dobu určitú do 31. 12. 2019, na materské by som mala mať nárok vo februári 2020. Platí pre mňa ochranná lehota, aj keď je zmluva na dobu určitú? Ak si budem tie dva mesiace platiť dobrovoľné nemocenské poistenie, neprídem o nárok na materské? Podmienku 270 dní nemocenského poistenia mám splnenú.

Aby žene vznikol nárok na materské, musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote. Ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo počas tehotenstva, je 8 mesiacov. Na uvedené nemá vplyv, že pracovný pomer skončil z dôvodu, že pracovná zmluva bola na dobu určitú.

Ďalšou podmienkou vzniku nároku na materské je existencia najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Do tohto obdobia sa započítava aj obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia. Ak vyššie uvedené podmienky vzniku nároku na materské splníte, nárok na materské vám vznikne.

Ak by ste sa po skončení pracovného pomeru poistili ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ochranná lehota z nemocenského poistenia zamestnanca zanikne a nárok na materské by sa posudzoval iba z dobrovoľného nemocenského poistenia. Materské by sa, pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok, vypočítalo z minimálneho vymeriavacieho základu. Na príjmy v zamestnaní by sa neprihliadalo.

Nárok na materské vzniká šesť až osem týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (v ochrannej lehote šesť týždňov), príp. v deň pôrodu, ak pôrod nastal skôr. O nároku na materské rozhodne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne po predložení Žiadosti o materské.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#pracovný pomer #nemocenské poistenie #nemocenské #materské
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku