PORADŇA: Osobný asistent je poistencom štátu len ak osobnú asistenciu vykonáva najmenej 140 hodín mesačne

Som doktorand na univerzite a od 31.5.2019 vykonávam osobnú asistenciu mojej matke v rozsahu 40 hodín mesačne. Mám nejakú oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni? Platí štát za mňa poistné na sociálne poistenie?

17.08.2019 08:00
podpis, zmluva, právnik, list, klient, pero,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

V danej súvislosti nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť ani ako doktorand ani ako osobný asistent.

Z postavenia doktoranda nie ste evidovaný v registri poistencov, t. j. nie ste sociálne poistený, poistné za vás neplatí nikto (ak nie ste dobrovoľne poistený a neplatíte si poistné sám).

Dôchodkové poistenie, ktoré by za vás odvádzal štát z výkonu osobnej asistencie osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, by vám vzniklo až po splnení zákonom stanovených podmienok. Jednou z nich je výkon osobnej asistencie trvajúci najmenej 140 hodín mesačne. Keďže vykonávate osobnú asistenciu len 40 hodín mesačne, dôchodkové poistenie, t. j. status poistenca štátu vám ani z výkonu osobnej asistencie nevzniká.

Ak chcete byť poistený na sociálne poistenie, môžete sa zaregistrovať v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne poistená osoba a platiť si poistné sám.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #osobná asistencia #oznamovacia povinnosť #doktorand