Živnostníci: O vrátenie preplatku na poistnom žiadajte, dostanete ho rýchlejšie

22.08.2019 09:45
práca, počítač, živnosť, živnostník,
Ilustračné foto. Autor:

Ak živnostník (alebo iná SZČO) zistí, že uhradil vyššie poistené ako je jeho povinnosť, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o vrátenie preplatku.

Preplatok môže vzniknúť napríklad chybou pri zmene platby poistného (napr. k 8. augustu kalendárneho roka) alebo v čase, keď živnostník poistné nemá platiť a naďalej ho platí (napr. počas evidovanej práceneschopnosti).

Najrýchlejšou cestou pre vrátenie zisteného preplatku je písomne o to požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa má na vrátenie poistného lehotu 30 dní (počíta sa odo dňa doručenia žiadosti). V žiadosti treba uviesť základné identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, variabilný symbol, prípadne rodné číslo). Dobré je uviesť aj to, či má byť preplatok poukázaný poštovým poukazom, alebo priamo uviesť číslo účtu, na ktorý má byť poukázaný.

V prípade, že živnostník o vrátenie preplatku nepožiada, nemusí sa obávať, že sa k nemu nedostane. Sociálna poisťovňa mu preplatok vráti do 30 dní, ale pozor, odo dňa, keď sama zistí túto skutočnosť.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#živnostník #Sociálna poisťovňa #preplatok #poistné
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku