Absolventi škôl nemajú po letných prázdninách žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti.

22.08.2019 09:34
študenti, šúdium, škola, učenie, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Aktuálne je to najmä pre bývalých stredoškolákov, pretože Sociálna poisťovňa za termín ukončenia stredoškolského štúdia považuje posledný deň letných prázdnin po záverečnom roku štúdia, čo je 31. augusta (vysokoškolské štúdium sa z pohľadu Sociálnej poisťovne končí dňom zloženia štátnej záverečnej skúšky). Táto nulová povinnosť platí aj vtedy, ak sa absolvent hneď po ukončení štúdia nezamestná alebo ak sa rozhodne odísť do zahraničia (na ďalšie štúdium, za prácou alebo z iných dôvodov).

Povinnosti absolventov štúdia voči Sociálnej poisťovni sa začínajú až pri vstupe do pracovného života. Ak sa bývalý študent zamestná na pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni za neho bude od prvého dňa zamestnania plniť zamestnávateľ. Ak bývalý študent začne podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť a nadobudne na účely sociálneho poistenia právne postavenie SZČO, čakajú ho povinnosti ako každú inú SZČO. Ak predtým nikdy nijakú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonával, po prvý raz mu vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako činnosť začal vykonávať (v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti).

Treba si však uvedomiť, že ten, kto si neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia (a neplatí ho za neho nikto), nemá nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne. Podmienkou nároku na väčšinu dávok je totiž existencia sociálneho poistenia a jeho trvanie počas určitého obdobia. Pre bývalého študenta v takejto životnej situácii môže byť riešením dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #absolventi #odvody #podnikanie #pracovný pomer #poistné