Zamestnanci v zahraničí: Zvážte si vopred, kde žiadať o dávku v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa pripomína brigádnikom alebo zamestnancom, ktorí si zarábajú v krajinách Európskej únie a uvažujú o návrate na Slovensko, aby si pred odchodom z krajiny EÚ zvážili svoju ďalšiu životnú situáciu, kde požiadajú o dávku v nezamestnanosti.

26.08.2019 15:05
dievča, predavačka, brigáda, supermarket,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak pracovali v danej krajine dlhšie obdobie a chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti, lebo nemajú vo výhľade ďalšie zamestnanie, Sociálna poisťovňa im odporúča dávku žiadať ešte pred návratom na Slovensko v danej krajine podľa jej právnych predpisov. Platí totiž princíp, že dávka sa neuplatňuje automaticky v Sociálnej poisťovni na Slovensku, ale tam, kde naposledy pracovali, resp. kde si platili poistné. Príslušná inštitúcia danej krajina potom posúdi, či žiadateľ spĺňa podmienky priznanie dávky podľa vlastných právnych predpisov (predovšetkým obdobie poistenia), pričom môže žiadateľovi pri posudzovaní nároku zarátať aj obdobie poistenia na Slovensku.

Občania pracujúci v zahraničí podliehajú v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom tej krajiny, v ktorej pracujú, teda tam, kde sú poistení a platia si poistné na sociálne poistenie (v prípade, že nedochádza napr. k uplatňovaniu tzv. inštitútu vyslania). V každom prípade by si však poistenci mali pri návrate späť na Slovensko priniesť potvrdenie o období sociálneho poistenia v krajine, v ktorej pracovali, prípadne číslo sociálneho zabezpečenia, pod ktorým tam boli vedení.

Potvrdzujúcim dokladom v takomto prípade môže byť napr. formulár E 104 (potvrdenie doby nemocenského poistenia), príslušný prenosný dokument PD U1 (potvrdenie doby poistenia v nezamestnanosti) alebo aj pracovná zmluva. V budúcnosti im to môže výrazne pomôcť pri uplatňovaní si svojich nárokov na jednotlivé dávky (nemocenské dávky, dávka v nezamestnanosti, dôchodkové dávky) na Slovensku.

Preukázať výkon pracovnej činnosti v zahraničí, najmä sezónnych brigád, môže byť neskôr zložité. Preto je dôležité zaobstarať si jednotlivé potvrdenia o období sociálneho poistenia, ktoré občanom zjednodušia pozíciu nielen vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, ale aj k inej inštitúcii členského štátu EÚ.

Občanom preto odporúčame informovať sa vopred v pobočke Sociálnej poisťovne; v Informačno-poradenskom centre telefonicky na t.č. 0906 171 989 a 02 3247 1989; mailom cez webový Formulár pre otázky alebo si informácie vyhľadať na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #Sociálna poisťovňa #nezamestnaný #zárobok #dávky v nezamestnanosti