Zmeny od septembra: Menej byrokracie v Sociálnej poisťovni

Od 1. septembra 2019 nastali v sociálnom poistení zmeny, ktoré postupne prinesú niektorým skupinám poistencov úľavy v styku so Sociálnou poisťovňou. Tu je stručný prehľad:

03.09.2019 09:48
socialna poistovna, dochodok, prvy pilier,... Foto: ,
Ilustračná snímka.
debata (1)

Siroty už nebudú musieť predkladať potvrdenie o štúdiu

Poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej alebo vysokej škole na Slovensku, od 1. septembra nemusia Sociálnej poisťovni na priznanie alebo výplatu tejto dávky predkladať potvrdenia o návšteve školy. Údaje o štúdiu bude Sociálna poisťovňa získavať z informačného systému ministerstva školstva. Nie všetky školy v Slovenskej republike však poskytujú údaje o študentoch do tohto informačného systému. Sociálna poisťovňa si tak nedokáže automaticky overiť návštevu školy všetkých poberateľov, resp. žiadateľov o sirotský dôchodok. Preto, ak škola neposkytuje údaje ministerstvu školstva (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra), poberateľ, resp. žiadateľ o sirotský dôchodok musí Sociálnej poisťovni predložiť potvrdenie o návšteve školy. Dôvodom je skutočnosť, že Sociálna poisťovňa môže vyplácať resp. priznať sirotský dôchodok, len ak má preukázané, že sirota študuje, teda spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Viac informácií tu: Siroty už nebudú musieť predkladať potvrdenie o štúdiu

Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne

Od 1. septembra môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie jeho zdravotného stavu vždy potrebná. Zdravotný stav potom posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod.

Viac informácií tu: Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne

14. plat vyplatený v decembri bude oslobodený od platenia poistného

Nastala zmena aj v platení poistného zamestnávateľom na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne 14. platu.

Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 14. plat najviac do výšky 500 eur, vyplatený v decembri 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa. Podmienkou tohto oslobodenia je, že 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu), súčasne pracovnoprávny (štátnozamestna­necký) vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bol v júni príslušného kalendárneho roka vyplatený aj 13. plat.

Z 13. platu vyplateného v júni 2019 a 2020 zamestnanec a zamestnávateľ majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.

Viac informácií tu: 14.plat vyplatený v decembri bude oslobodený od platenia poistného

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #doklady #invalidný dôchodok #potvrdenia