Potvrdenie o poistení treba žiadať v krajine posledného zamestnania

Sociálna poisťovňa odporúča občanom, aby si pri ukončení pracovného pomeru v zahraničí vždy vyžiadali potvrdenie o období poistenia v danej krajine.

12.09.2019 10:00
zmluva, dedičstvo, banka, poistenie, peniaze
Podľa európskej legislatívy platí princíp, že o dávku treba žiadať v krajine posledného zamestnania.
debata
Poistenci, ktorí pracovali a ukončili pracovný pomer v členskej krajine EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarsku a chcú si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, potrebujú potvrdenie PD U1. Bez neho im poisťovňa nemôže dávku priznať.

„Aj pri jeho predložení však musí Sociálna poisťovňa ešte preskúmať, či žiadateľ o dávku spĺňa zákonné podmienky na jej priznanie najmä tzv. centrum záujmov. Podľa európskej legislatívy, ktorou je Slovensko viazané, platí princíp, že o dávku treba žiadať v krajine posledného zamestnania, teda tam, kde občan odvádzal poistné. Len vo výnimočných prípadoch a pri splnení všetkých podmienok môže dávku priznať aj iný štát, ten si však najskôr musí vyžiadať z krajiny posledného zamestnania všetky potrebné doklady, na základe ktorých posúdi, či nárok na dávku vznikne alebo nie,“ radí hovorca poisťovne Peter Višváder.

Dokument PD U1 potvrdzuje obdobie poistenia v nezamestnanosti v inom členskom štáte. Ak ho žiadateľ o dávku nepredloží, požiada oň Sociálna poisťovňa príslušnú zahraničnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia. Zvyčajne sa tým však výrazne predĺži lehota vybavenia dávky v nezamestnanosti, a to niekedy aj nad zákonom stanovenú lehotu, čiže o viac ako 60 dní.Aj preto je pre občana výhodnejšie žiadať o dávku už v krajine posledného zamestnania a tam po jej priznaní potom prípadne požiadať o zasielanie peňazí na Slovensko.

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #Sociálna poisťovňa #poistenie
Flowers