Kalkulačka pomáha pri výpočte opatrovateľského príspevku

Na webovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny si môžu ľudia, ktorí uvažujú o opatrovaní blízkeho, jednoducho vypočítať orientačnú výšku príspevku na opatrovanie. Ešte predtým, ako oň požiadajú na úrade práce, tak bez čakania zistia, či naň majú nárok a v akej výške.

23.09.2019 06:00
dôchodca, opatrovanie, senior Foto:
Okrem výšky príspevku na opatrovanie si viete overiť, či spĺňate podmienky na jeho priznanie.
debata

Od 1. júla tohto roka už dosahuje príspevok na opatrovanie úroveň čistej minimálnej mzdy.

Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku je ďalšou pomocou rezortu pre ľudí, ktorí uvažujú, že budú svojho ťažko zdravotne postihnutého blízkeho opatrovať doma. Podľa platnej legislatívy ju spracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR. „Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho,“ informuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Tento praktický nástroj uľahčuje ľuďom orientáciu v zákonných ustanoveniach. Okrem výšky príspevku na opatrovanie si vedia overiť, či spĺňajú podmienky na jeho priznanie. „Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda či poberá dôchodok, alebo má príjem zo zamestnania, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe,“ hovorí generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. Dodáva, že kalkulačka vypočíta iba orientačnú sumu, pretože nezohľadňuje úplne všetky životné a príjmové situácie. Pokrýva však zhruba 99 % všetkých prípadov.

Kalkulačka je len súčasťou pomoci ministerstva ťažko zdravotne postihnutým. Rezort práce sa v posledných rokoch zameral najmä na zvyšovanie finančnej pomoci pre rodinných príslušníkov, ktorí doma opatrujú svojich chorých príbuzných. Za posledné tri roky sa zvýšil príspevok na opatrovanie postupne takmer o polovicu. „V roku 2016 bol tento príspevok pre opatrovateľa v produktívnom veku vo výške 220,52 eura, od 1. júla tohto roku už dosahuje výšku čistej minimálnej mzdy, čo je 430,35 eura mesačne. Presne polovicu z tohto príspevku dostávajú opatrovatelia v dôchodkovom veku. Zároveň sme v roku 2018 zdvojnásobili aj príspevok pre rodiča, ktorí sa stará o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Jeho výška je 100 eur a spolu s opatrovateľským príspevkom tak rodič dostane 530,35 eura,“ rekapituluje zmeny štátny tajomník Ondruš. Dodáva, že vo dvoch krokoch sa zároveň zvýšila aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie z 2,76 eura na 4,18 eura.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1:

Opatrovateľ
Poberateľ dôchodku (starobný, predčasný starobný, plný invalidný (nad 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový) nie
Má v čase opatrovania príjem zo zamestnania? (Pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41, ods. 2, zák. 447/2008 Z.Z.) áno
Mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania 350 eur
Počet opatrovaných osôb 1
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne? nie
Je nezaopatrené dieťa? nie
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom (pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.Z.) 520 eur
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá) 0 eur
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) 0 h/mes.
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu? 0 eur
Spolu nárok na: 330,75 eura

Príklad č. 2:

Opatrovateľ
Poberateľ dôchodku (starobný, predčasný starobný, plný invalidný (nad 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový) nie
Má v čase opatrovania príjem zo zamestnania? (pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41, ods. 2, zák. 447/2008 Z.Z.) áno
Mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania 420 eur
Počet opatrovaných osôb 2
Opatrované osoby Osoba 1 Osoba 2
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne? nie nie  
Je nezaopatrené dieťa? nie nie  
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom (pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.Z.) 520 eur 208 eur  
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá) 0 eur 0 eur  
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) 0 h/mes. 0 h/mes.  
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu? nie nie  
Spolu nárok na: 472,76 eura    

Príklad č. 3:

Opatrovateľ
Poberateľ dôchodku (starobný, predčasný starobný, plný invalidný (nad 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový) áno
Má v čase opatrovania príjem zo zamestnania? (pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41, ods. 2, zák. 447/2008 Z.Z.) nie
Mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania 0 eur
Počet opatrovaných osôb  
Opatrované osoby Osoba 1
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne? nie  
Je nezaopatrené dieťa? nie  
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom (pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.Z.) 472,50 eura  
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá) 0 eur  
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) 0 h/mes.  
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu? nie  
Spolu nárok na: 215,18 eura  

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #opatrovateľské služby