Živnostníci nedostanú dávku v nezamestnanosti, ani úrazové dávky. Neplatia si na to poistné

Živnostníci sú často sklamaní, ak v nepriaznivej životnej situácii zistia, že nemajú nárok na niektoré druhy dávok sociálneho poistenia, napr. na dávku v nezamestnanosti či úrazové dávky.

26.09.2019 09:00
náklady, živnostník, financie, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Sociálna poisťovňa im preto aj touto formou pripomína, že je to preto, že sú zo zákona povinne poistení len na dôchodkové a nemocenské poistenie. Na rozdiel od zamestnávateľov a zamestnancov teda živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) neplatia poistné do fondu poistenia v nezamestnanosti, fondu úrazového poistenia či do fondu garančného poistenia. Aby boli krytí aj pre takéto nepriaznivé situácie (stratia príjmy zo živnosti a nemajú prácu, alebo sa im pri výkone živnosti stane úraz), je dobré sa poistiť buď na niektorý z balíkov dobrovoľného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne alebo v komerčných poisťovniach.

Tým, že živnostníci platia poistné len na svoje dôchodkové a nemocenské poistenie a rezervný fond solidarity, a zároveň väčšina z nich (približne 80 %) ho platí len z minimálnych odvodov, aj nemocenské či dôchodkové dávky sú potom nízke. Ak živnostníci a ostatné SZČO splnia aj ďalšie zákonom stanovené podmienky pre jednotlivé druhy dávok (najmä dostatočné obdobie poistenia, počas ktorého platili včas a v správnej výške) môžu v Sociálnej poisťovni požiadať o tieto druhy dávky:

Z dôchodkového poistenia: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a vyrovnávací príplatok. Z nemocenského poistenia: nemocenské, ošetrovné a materské.

Priemerný počet SZČO, ktorí odviedli poistné v období január až august 2019, predstavoval približne 190 tisíc, pričom viac ako 152 tisíc z nich platilo poistné len zo sumy rovnej alebo nižšej ako je minimálny vymeriavací základ (ten aktuálne predstavuje výšku 477 eur mesačne, pričom minimálne poistné je pre SZČO stanovené na 158,11 eura).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #sociálne poistenie #živnostníci #podpora v nezamestnanosti #úrazové dávky