Aké povinnosti vás čakajú po smrti blízkej osoby?

Doklady, dane, bankový účet, dôchodok, zdravotný preukaz, odber plynu, elektriny, či zmluva s mobilným operátorom. Toto všetko je potrebné vyriešiť po smrti príbuzného.

10.10.2019 08:25
dedičstvo, peniaze, odvody, faktúra, dane Foto:
Okrem zariadenia pohrebu čaká príbuzných komunikácia s viacerými úradmi a inštitúciami.
debata

Úmrtie príbuzného prináša so sebou pozostalým viacero povinností. Okrem zariadenia pohrebu ich čaká komunikácia s viacerými úradmi a inštitúciami,ale aj bankou. Mnohí ale napríklad nevedia, čo sa deje s účtom zosnulého. Banka akonáhle obdrží informáciu o úmrtí klienta banka, tak zablokuje bežný účet voči debetným transakciám. Rovnako zastaví spoplatnenie účtu a zasielanie výpisov. Účet je zablokovaný až do ukončenia dedičského konania. Dedičia by mali po ukončení dedičského konania predložiť v banke právoplatné unesenie o dedičstve, na základe ktorého môžu pozostalí s účtom a ostatnými produktami nakladať podľa vlastného uváženia.

Komunikácia s bankou

S bankou alebo inou inštitúciou treba komunikovať nielen v súvislosti s bankovým účtom,ale aj úverom. V takomto prípade príbuzným pozostalého banky odporúčajú, aby čo najskôr banku informovali o úmrtí blízkeho a predložili úmrtný list. Banka na základe tejto informácie prestane posielať upomienky a ďalšiu korešpondenciu súvisiacu s úverom. Pri úveroch, kde bol zosnulý klient jediným dlžníkom, zastavuje banka úroky z omeškania na úvere. Neinformovanie banky o úmrtí klienta, môže mať za následok omeškanie sa so splátkami a následné platenie upomienok. Do úvahy treba zobrať, že ver nie je možné splácať z účtu zosnulého klienta až do konca dedičského konania, keďže aj tento účet je predmetom dedičského konania. Pozostalí majú možnosť vkladať peniaze priamo na úverový účet.

V prípade, že uprednostňujú vyplatenie úveru, nemusia čakať na koniec dedičského konania. Pristúpiť k záväzku môžu ešte pred začatím dedičského konania podpísaním dohody o pristúpení k záväzku. Od tohto okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci, vrátane všetkých zmien na úvere. Majú možnosť prispôsobiť podmienky splácania úveru svojej situácii a preklenúť obdobie dedičského konania bez následkov.

Poistky

Vyriešiť je potrebné aj prípadné poistky klienta. Poistnú udalosť – úmrtie by mali pozostalí neodkladne nahlásiť do poisťovne. Potrebné doklady závisia od toho, ako sú oprávnené osoby určené v danej poistnej zmluve. V prípade, že na poistnej zmluve nie sú určené oprávnené osoby, poisťovňa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.

Ak sú na poistnej zmluve určené oprávnené osoby vzťahom (manželka, deti, syn, dcéra) poisťovňa si žiada potvrdenie od notára, ktorý je poverený vo veci prejednania dedičstva po zomrelom a doklady ako fotokópia Listu o prehliadke mŕtveho, fotokópia Úmrtného listu, fotokópia občianskeho preukazu všetkých oprávnených osôb, fotokópia rodného listu všetkých oprávnených osôb, číslo bankového účtu všetkých oprávnených osôb – správnosť čísla účtu je potrebné potvrdiť podpisom oprávnených osôb, prípadne zaslať fotokópiu dispozičnej kartičky k účtu, ktorá musí byť taktiež potvrdená podpisom oprávnených osôb, potvrdenie o identifikácii príjemcu plnenia a to formou žiadosti o poukázanie plnenia a kontakt na lekára zomrelého (meno a adresa).

debata chyba
Viac na túto tému: #úmrtie #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy