V septembri pracovalo asi 100 tisíc študentov. Kedy je to pre nich výhodné?

Najvýhodnejšie pre študentov je v prípade záujmu o prácu uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov.

10.10.2019 15:32
brigáda, študenti, práca, Foto:
Študenti sa nemusia spoliehať len na ponuky brigád formou inzerátu.
debata

Pritom si môžu uplatniť výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie (pri príjme do 200 eur mesačne). Aby mohli túto výhodu využiť, musia zamestnávateľovi písomne predložiť tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov, ktoré je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne i v jej pobočkách.

Zamestnávateľa študent písomne informuje písomne aj vtedy, ak si už výnimku ďalej u neho nebude uplatňovať. Zároveň platí, že ak študent uzavrie viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, môže si výnimku na neplatenie dôchodkového poistenia v jednom kalendárnom mesiaci zvoliť iba na jednu z nich a mesačný príjem nesmie prekročiť stanovenú hranicu 200 eur.

Sociálna poisťovňa študentov tiež upozorňuje, že obdobie odpracované na dohodu s touto výnimkou sa im v budúcnosti nezarátava do dôchodku ako odpracované obdobie dôchodkového poistenia. Dôchodkové poistenie vznikne študentovi a do dôchodku sa mu obdobie brigády zaráta len vtedy, ak výška odmeny presiahne hranicu 200 eur. Dohodár, ako aj zamestnávateľ, vtedy zároveň platí dôchodkové poistenie, ale iba zo sumy, ktorá prevyšuje tento limit. Takisto sa do dôchodku ráta obdobie, ktoré študent odpracoval u ostatných zamestnávateľov na dohodu o brigádnickej práci bez tejto odvodovej výnimky. To platí aj pre obdobie, ktoré študent odpracoval na základe pracovnej zmluvy.

V septembri 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 99 267 uzavretých dohôd o brigádnickej práci študentov, z toho bolo 57 469 s uplatnenou výnimkou bez dôchodkového poistenia a zostávajúcich 41 798 s dôch­odkovým poistením. Viac ako 41 tisíc študentov na brigádach teda mali príjmy vyššie ako 200 eur a zamestnávateľ za nich odvádzal poistné na dôchodkové poistenie.

Podrobnosti o uplatnení výnimky z platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sú zverejnené na webovej stránke v rubrike Študent.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #študenti #Sociálna poisťovňa #dohoda o brigádnickej práci