Ako odhlásiť služby mobilných operátorov

14.10.2019 07:00
12-hore 3x
Ilustračné foto Autor:

Akým spôsobom môžu pozostalí po smrti príbuzného požiadať o odhlásenie služieb?Ako sa platí faktúra? Sú pozostalí povinní zaplatiť prípadné dlhy na faktúrach?

Orange Slovensko

Alexandra Piskunová, hovorkyňa Orange Slovensko:,Zákazník môže úmrtie nahlásiť na predajnom mieste, v špecifických prípadoch ak to nie je možné, môže tak urobiť aj prostredníctvom webového formulára na stránke orange.sk. V rámci požiadavky je potrebné preukázať sa úmrtným listom. Úmrtie môže nahlásiť ktokoľvek, podmienkou je preukázanie sa úmrtným listom. Na zrušenie zmluvy z dôvodu úmrtia je potrebné oznámenia o úmrtí a úmrtný list, postačujú kópie. Zrušenie zmluvy z dôvodu úmrtia je, samozrejme, bezplatné. Faktúra sa platí štandardnými spôsobmi úhrady. Vystavená bude vyúčtovacia faktúra za služby do momentu odpojenia čísla (oznámenia o úmrtí). Tá bude zaslaná na adresu zákazníka a je povinné ju uhradiť. V prípade úmrtia vyzveme pozostalých na úhradu vymáhanej pohľadávky a v prípade neuhradenia pohľadávku môžeme prihlásiť do dedičského konania. Ponechať pôvodný paušál/pripojenie nie je možné. Ak má zákazník záujem naďalej využívať služby operátora, musí si vybrať z aktuálnej ponuky a štandardne spísať novú zmluvu. Podľa zákona je možné prideliť akékoľvek telefónne číslo (vzťahuje sa to aj na zosnulého) rodinným príslušníkom, resp. dedičovi najskôr po 6 mesiacoch, to znamená, ak pozostalí prejavia záujem o hlasové mobilné a pevné číslo zosnulého, spísanie novej zmluvy na toto telefónne číslo je možné až po uplynutí lehoty 6 mesiacov od ukončenia zmluvy s pôvodným účastníkom. Táto podmienka vyplýva zo zákona č. 351/2011.

Slovak Telekom

Pavel Durik, hovorca Slovak Telekom: Snažíme v tejto ťažkej situácii byť pozostalým čo najviac ústretoví a nápomocní. Ku každému prípadu preto pristupujeme individuálne a pozostalým radíme, ako v danom prípade postupovať. Odporúčame preto pozostalým nahlásiť úmrtie a požiadať o zrušenie alebo prepis služieb po zosnulom osobne na ktoromkoľvek Telekom Centre, prípadne písomne alebo e-mailom. Pri žiadosti o zrušenie služieb je potrebné predložiť doklad preukazujúci úmrtie zomrelého účastníka, vo väčšine prípadov je to úmrtný list. V prípade, že pozostalý nedisponuje úmrtným listom je možné úmrtie preukázať aj osvedčením o dedičstve (vydaným v skrátenom dedičskom konaní), uznesením o dedičstve, rozsudkom o vyhlásení občana za mŕtveho prípadne správou o úmrtí vydanou zahraničnými úradmi. Zrušenie služieb je bez poplatkov. Po zrušení služieb dochádza k vyúčtovaniu služby za obdobie do nahlásenia úmrtia zomrelého účastníka. To znamená, že pozostalí po zrušení služby zaplatia len alikvotnú časť za dané obdobie.Ku každému prípadu pristupujeme individuálne. Všeobecne však platí, že pozostalí momentom úmrtia účastníka vstupujú do jeho práv a povinností, v dôsledku čoho sú zodpovední za úhradu ceny služby vyúčtovanej za obdobie do nahlásenia úmrtia zomrelého účastníka a predloženia žiadosti o zrušenie služieb. Pozostalí môžu požiadať o prepis všetkých poskytovaných služieb osobne na ktoromkoľvek Telekom Centre.

O2 Slovakia

Tereza Molnár, hovorkyňa O2 Slovakia: V O2 sa snažíme vychádzať v ústrety pozostalým rodinným príslušníkom nášho zákazníka aj pri takto citlivých situáciach. Podľa Všeobecných obchodných podmienok úmrtím zákazníka zmluva zaniká. Na predajni je preto potrebné v prípade úmrtia príbuzného doložiť kópiu úmrtného listu zákazníka, pričom tak môže urobiť ktorýkoľvek z pozostalých. Ku dňu úmrtia následne zrušíme telefónne čísla a všetky služby spojené s ich využívaním. So zrušením zmluvy po smrti klienta nie sú spojené žiadne poplatky a nečaká sa ani na ukončenie fakturačného obdobia, to znamená, že faktúra môže byť za dané obdobie alikvótna. V prípade, že objavíme pohľadávky, ktoré vznikli pred dátumom úmrtia, kontaktujeme notára, ktorý má na starosti dedičské konanie a tam zasielame informáciu s detailmi pohľadávky. Od momentu zániku zmluvy (resp. pri oznámení o úmrtí) sú všetky služby na SIM karte zákazníka deaktivované. Ak si chce niekto z pozostalých rodinných príslušníkov ponechať telefónne číslo, môže požiadať o prevod daného čísla na svoj fakturačný profil podpismi dohody o prevode a zmluvy o poskytovaní verejných služieb, avšak musí o to požiadať hneď pri oznámení o úmrtí (odovzdaní kópie úmrtného listu), v ostatných prípadoch je číslo okamžite zrušené. Prevod čísla pri úmrtí zákazníka nespoplatňujeme žiadnym poplatkom, zákazník len hradí inicializačnú zábezpeku, ktorá sa mu po čase vráti. Zákazník pokračuje s pôvodným telefónnym číslom vo využívaní všetkých bonusov a služieb okrem bonusu vo forme služby Vykúpenie z viazanosti, či pôvodných pravidelných platieb za kúpu zariadenia.

4ka

Matúš Benčík, hovorca 4ka: Pozostalý príbuzný môže odhlásiť služby osobne na ktoromkoľvek predajnom mieste. K tomuto úkonu je potrebné priniesť úmrtný list. Ukončiť službu je možné aj písomne – teda poštovým zaslaním kópie úmrtného listu so sprievodným listom, v ktorom v krátkosti uvedú dôvod na ukončenie služby. Neplatia sa v tejto súvislosti žiadne poplatky navyše. V 4ke pozostalí neplatia nič navyše, čo sa týka faktúry, keďže zákazníci nemajú viazanosť a spotrebujú vždy iba to, čo reálne zaplatia. Pozostalí môžu pokračovať v používaní služieb. Ak pozostalý príbuzný (manžel/manžel­ka/dieťa/rodič) má záujem aj naďalej využívať služby, je možné uskutočniť tzv. prevod čísla z dôvodu úmrtia na základe osobnej návštevy vybraného predajného miesta (výlučne na SWAN Centre alebo pobočke Slovenskej pošty).

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Slovak Telekom #Orange #O2 Slovakia #mobilný operátor #4ka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku