Ako majú postupovať zamestnanci siete Potravín Kačka pri žiadosti o garančnú dávku

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom siete Potravín Kačka, ktorí majú nevyplatené mzdové nároky, že v týchto dňoch už budú môcť požiadať o ich výplatu z garančného fondu Sociálnej poisťovne.

11.10.2019 14:33
Kačka, Modra Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Podľa informácií, ktoré Sociálna poisťovňa má, postupne sa napĺňajú všetky formality, ktoré sú potrebné pre podanie žiadosti a rozhodnutie o garančnej dávke.

Sociálna poisťovňa môže priznať garančnú dávku v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

  • zamestnávateľ je už v konkurze (táto podmienka je splnená),
  • zamestnávateľ neuhradil svojim zamestnancom stanovené mzdové nároky a zamestnanec to v žiadosti o garančnú dávku preukáže (takéto potvrdenie zamestnávateľ pre zamestnancov podľa dostupných informácií pripravuje),
  • zamestnanci si podajú žiadosť o garančnú dávku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Nie je podmienkou osobné podanie žiadosti v pobočke, môže ju poslať aj poštou, ale pre rýchlejšie odstránenie prípadných nejasností v žiadosti alebo pre rýchlejšie doplnenie žiadosti na mieste je to lepšie.

Zamestnanec si uplatňuje nárok na dávku do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa (od termínu podania návrhu na konkurz na príslušnom súde) alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Následne je dávka vyplatená v termíne najneskôr do 60 dní, Sociálna poisťovňa však v takýchto sociálne citlivých prípadoch, ak má k dispozícii všetky podklady, rozhoduje oveľa rýchlejšie.

Zamestnanci potrebujú predložiť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne tieto doklady:

  • Žiadosť o dávku garančného poistenia (je prístupná v každej pobočke a aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne), ktorú vyplňuje a podpisuje zamestnanec. Ako prílohu je možné pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy, resp. fotokópiu dokladu o skončení pracovno-právneho vzťahu (vtedy, ak bol pracovnoprávny vzťah skončený).
  • Tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ povinný potvrdiť neuhradené mzdové nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď od zamestnávateľa, resp. správcu konkurznej podstaty alebo predbežného správcu konkurznej podstaty.

Zamestnanci sa preto môžu už v najbližších dňoch, ak majú tieto náležitosti splnené, obracať na pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré im poskytnú aj odborné poradenstvo v ich individuálnych prípadoch.

Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikla v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2020, predstavuje v súčasnosti 3 039 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #platy #zamestnanci #mzdy #garančný fond