Ukončenie štúdia siroty môže ovplyvniť aj vdovský dôchodok

Prerušenie alebo ukončenie štúdia na strednej alebo vysokej škole počas školského roka môže pre sirotu znamenať koniec vyplácania nielen sirotského dôchodku, ale aj vdovského, resp. vdoveckého dôchodku niektorého z jej rodičov.

21.10.2019 13:43
študent, štúdium, vysoká škola, internát Foto:
Ilustračné foto.
debata

Táto situácia nastane vtedy, ak vdovský, resp. vdovecký dôchodok Sociálna poisťovňa vypláca viac ako jeden rok po smrti manžela, resp. manželky na základe starostlivosti aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané. Môže ním byť vlastné dieťa vdovy, osvojené dieťa vdovy alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Od 1. septembra 2019 poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike, už na priznanie alebo výplatu tejto dávky nemusia predkladať potvrdenia o návšteve školy. To isté platí aj o poberateľoch vdovského, resp. vdoveckého dôchodku, ktorého výplata sa viaže na starostlivosť o nezaopatrené di­eťa.

Údaje o štúdiu Sociálna poisťovňa získava z informačného systému ministerstva školstva. Údaje v registri študentov sa aktualizujú po zápise študentov do prvého ročníka štúdia alebo v prvom mesiaci príslušného školského roka. Dostupné sú spravidla v nasledujúcom mesiaci – stredné školy v októbri a vysoké školy v novembri.

Ak príde k prerušeniu alebo ukončeniu štúdia počas školského roka, vzhľadom na termíny aktualizácie registra študentov a čas spracovania v systéme sa odporúča oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni čo najskôr. Takýto postup minimalizuje šancu, že sa poberateľ príslušného dôchodku dostane do situácie, keď bude musieť neprávom vyplatené sumy Sociálnej poisťovni vrátiť.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #dieťa #sirotský dôchodok #pozostalostný dôchodok #sirota #prerušenie štúdia