Kúpa poľnohospodárskej pôdy: Požičajú aj banky

, 14.11.2019 10:00
žena, montérky, úsmev
Ilustračné foto. Autor:

Banky odpovedajú na otázky týkajúce sa úveru na kúpu poľnohospodárskej pôdy. Majú taký produkt? Komu je určený? Aké sú jeho parametre?

Otázky:

1. Ponúkate úver špeciálne na kúpu poľnohospodár­skej pôdy?

2. Komu je určený a aké sú parametre pôžičky?

ČSOB banka

Špeciálny produkt určený na financovanie nákupu poľnohospodárskej pôdy pre spotrebiteľov banka neposkytuje. ČSOB ponúka pre podnikateľov úvery určené špeciálne na nákup poľnohospodárskej pôdy. V poslednom období zaznamenávame zvýšený zvýšený záujem zo strany klientov o tento typ produktu. Určené sú pre podnikateľov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe. Jednou zo základných podmienok je udržiavanie pôdy v stave spôsobilom na poľnohospodársku činnosť alebo pastvu zvierat až do finálnej splatnosti úveru. Najčastejšie produkt využívajú klienti pri akvizíciách alebo ak chcú financovať nové nákupy, ako aj už zrealizované nákupy pôdy. Je možné financovať nové nákupy poľnohospodárskej pôdy, ale aj refinancovať už nakúpenú pôdu za obdobie predchádzajúcich 36 mesiacov.

Úverom je možné financovať iba kategóriu ornej pôdy a trvalých trávnych porastov. Výška úveru závisí od viacerých faktorov, ale v zásade je možné získať úver až do výšky 80 % kúpnej ceny pôdy. Ako zabezpečenie pritom slúži samotná nakupovaná pôda, teda parcely typu C aj E. Štandardná dĺžka splatnosti tohto typu úveru je 15 rokov, ale pri väčších nakúpených objemoch je splatnosť až 20 rokov. Výsledná úroková sadzba sa stanovuje vždy na základe viacerých parametrov, v súčasnosti môžeme hovoriť o úrovni zhruba 2 – 3 %. Klient musí byť podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe, pôda musí byť až do finálnej splatnosti úveru udržiavaná v stave spôsobilom na poľnohospodársku produkciu alebo pastvu zvierat. Musí ísť o kategórie pôdy orná pôda alebo trvalý trávny porast, pôda musí byť nakúpená v predchádzajúcich 36 mesiacoch, k pôde musí existovať prístup a nesmie k nej byť zriadené záložné právo alebo vecné bremeno Je potrebné predložiť kúpne zmluvy, výpis z listu vlastníctva, zoznam poľnohospodárskej pôdy a štandardné finančné podklady potrebné na spracovanie úveru.

PB Finančné služby

Finančné služby, spoločnosť Poštovej banky, považuje poľnohospodársku pôdu za štandardné aktívum, ktorým sa dajú zabezpečiť rôzne typy financovania. Spoločnosť ponúka špeciálne úvery na kúpu poľnohospodárskej pôdy, ale poľnohospodársku pôdu vie použiť aj ako zabezpečenie na tzv. bezúčelový úver, ktorý môže poľnohospodár použiť na pokrytie iných finančných potrieb. Podobne je na kúpu pôdy možné použiť bezúčelový úver zabezpečený inými poľnohospodárskymi aktívami – strojmi, nehnuteľnosťami, alebo aj stádom hovädzieho dobytka. Úvery sú určené pre právnické osoby alebo fyzické osoby – poľnohospodárov, ktorí na pôde hospodária alebo na nej po kúpe budú hospodáriť. Poľnohospodárskou pôdou môžu byť zabezpečené úvery určené buď na kúpu poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, trvalé trávnaté porasty), alebo na pokrytie iných investičných či prevádzkových potrieb, ktoré nie je možné inak financovať formou úveru.

Úver obyčajne dosahuje do 80 % trhovej hodnoty pôdy stanovenej expertným posúdením. Doba splatnosti úveru sa pohybuje od 5 do 10 rokov s tým, že je možné dohodnúť sa na splátkovom kalendári so zostatkovou hodnotou na konci zmluvy, takže z hľadiska výšky splátok sa úver správa, akoby mal dobu splatnosti 15 rokov. Úrokové sadzby sú s klientmi vždy dohodnuté individuálne. Podmienky na poskytnutie sa nelíšia od ostatných úverov zabezpečených poľnohospodárskymi aktívami. Podstatné je preukázanie schopnosti klienta splácať úver. Ostatné podmienky sa po dohode s klientom stanovujú individuálne. Okrem dokladov potrebných na preukázanie schopnosti splácať úver je treba doplniť aj vyjadrenie o hodnote poľnohospodárskej pôdy od experta akceptovaného spoločnosťou PB Finančné služby.

Slovenská sporiteľňa

Úvery na kúpu poľnohospodárskej pôdy sú určené agropodnikateľom, či už prvovýrobcom, alebo iným podnikom podnikajúcim v poľnohospodárskej oblasti. Úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy. Výška úveru závisí od požiadavky klienta, zabezpečenia úveru a rizikového profilu klienta. Úver na nákup poľnohospodárskej pôdy vie sporiteľňa poskytnúť až na obdobie 15 rokov. Úroková sadzba závisí od viacerých faktorov – od aktuálnej situácie na trhu, predmetu financovania, zabezpečenia – a je stanovená na základe výsledkov finančnej analýzy. Je to individuálne. Podmienky na poskytnutie úveru sú stanovené na základe výsledkov finančnej analýzy, pričom sa jednotlivých klientov sa sporiteľňa snaží financovať „na mieru“ podľa ich požiadaviek. Na posúdenie možnosti poskytnutia úveru je potrebné predložiť štandardné podklady pre potreby finančnej analýzy týkajúce sa žiadateľa o úver a predmetu financovania, prípadne konkrétne individuálne podklady na základe požiadavky úverového analytika.

UniCredit bank

Úvery na kúpu pôdy sú primárne určené pre poľnohospodárske podniky a samostatne hospodáriacich roľníkov podnikajúcich na pôde. V súčasnosti je možné predávať poľnohospodársku pôdu bez obmedzení, je však potrebné rešpektovať predkupné právo spoluvlastníkov na parcele. Výška úveru je obmedzená schopnosťou dlžníka splácať tento uver, banka financuje aj najmenších poľnohospodárov a aj skupiny podnikov, ktoré podnikajú v poľnohospodár­stve. Doba splatnosti úveru sa pohybuje od 10 –15 rokov. Úroková sadzba je veľmi individuálna a závisí tak od ratingu dlžníka, ako aj od zabezpečenia. Je rozdiel, či banka financuje kúpu pôdy, kde je jeden vlastník, alebo len kúpu spoluvlastníckeho podielu k parcele. Podmienky poskytnutia sú štandardné, také ako pri akomkoľvek inom investičnom financovaní. Klient sa môže rozhodnúť, či chce financovanie na základe takzvanej vyhláškovej ceny/hodnota ornej pôdy a trvalé právne porasty určenej pre daňové účely, alebo trhovej. V prípade trhovej ceny je potrebné dať vypracovať znalecký posudok na pôdu, ktorá je predmetom financovania.

VÚB

Banka ponúka investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu – úver Flexi pôda. Určený je pre poľnohospodárov, ktorí na pôde aj hospodária, respektíve si chcú svoj základný výrobný prostriedok rozšíriť o ďalšie územie. Teda banka neposkytuje úver Flexi pôda na iné účely a ani na realitnú činnosť, ale vyslovene prvovýrobným podnikom. Možno ním financovať nákup poľnohospodárskej pôdy do vlastníctva agropodnikateľa, a to nielen ucelených vlastníctiev, ale aj podielových, a to všetko bez nutnosti vypracovania znaleckého posudku. Tento typ úveru banka poskytuje bez ohraničenia maximálnej výšky. Splatnosť je spravidla 10 rokov, prípadne je možná dohoda aj na iných splatnostiach podľa potreby poľnohospodára. Úroková sadzba je určená individuálne podľa bonity poľnohospodárskeho podniku. Úvery VÚB pre poľnohospodárov však patria medzi najlacnejšie úvery.

Podmienky poskytnutia úveru: podnikanie v oblasti poľnohospodárstva, preukázanie spoľahlivosti a vízie úspešnosti podnikateľského zámeru. Aké doklady treba predložiť: doklady ako pri štandardných úveroch + zoznam zamýšľaných kupovaných pozemkov.

Tatra banka

Financovanie poľnohospodárskej pôdy: pôda je základný výrobný prostriedok, na ktorom podnikáte. Jej strata znamená katastrofu a ohrozenie vašich investícií. Výška úveru od 50 000 eur. Úverom možno financovať nákup ornej pôdy a trvalých trávnych porastov v extraviláne (vonkajšia časť katastrálneho územia obce), refinancovať nákup poľnohospodárskej pôdy. Čerpanie prebieha oproti návrhu na vklad záložného práva. Splatnosť úveru do 20 rokov s možnosťou balónovej splátky (balónová splátka je výrazne vyššia ako predchádzajúce splátky pôžičky). Podmienky získania: akceptovateľná finančná situácia posúdená finančnou analýzou vašej spoločnosti, akceptovateľná štruktúra predloženého zoznamu pôdy a dostatočný zdroj splácania úveru, splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia. Potrebné podklady: finančné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia, aktuálne finančné výkazy dotazník – doplňujúce informácie k aktuálnym finančným výkazom. Podklady týkajúce sa financovanej pôdy. Možnosti zabezpečenia úveru: záložné právo na financovanú pôdu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#úver #poľnohospodárska pôda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku