PORADŇA: Suma starobného dôchodku sporiteľa

Môžete mi vysvetliť, ako sa vo výpočte starobného dôchodku zohľadní skutočnosť, že som sporiteľom? Vypočíta sa mi potom dôchodok z prvého piliera z nižšej sumy vymeriavacieho základu?

05.02.2020 08:48
muž, senior, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Suma starobného dôchodku sa aj sporiteľovi vypočíta z plnej sumy vymeriavacieho základu. Zníži sa však o sumu patriacu za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktorej určenie závisí od obdobia, v ktorom sporiteľ získal obdobie účasti na starobnom dôchodkom sporení.

Suma starobného dôchodku sporiteľa sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkom sporení získané pred 1. septembrom 2012 zníži o 36/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ získa obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016, suma starobného dôchodku sa zníži o 16/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zníži o 17/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa zníži o 18/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2019 do 31.decembra 2019 sa zníži o 19/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Postup stanovený zákonom o sociálnom poistení si môžeme priblížiť na nasledovnom príklade:

Ak poistenec získa 44 rokov dôchodkového poistenia, pričom v období od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2019 bol sporiteľom podľa osobitného predpisu:

  • Najprv sa vypočíta suma starobného dôchodku tak, ako keby poistenec nebol sporiteľ, tzn. zohľadní sa celých 44 rokov dôchodkového poistenia. Vysvetlenie výpočtu tejto sumy môžete nájsť na internetovej adrese.
  • Vypočítajú sa zvlášť sumy dôchodku, ktoré by zo sumy starobného dôchodku určenej podľa bodu 1 patrili za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016) , od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017), od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018) a od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019).
  • Od sumy starobného dôchodku patriaceho za 44 rokov dôchodkového poistenia sa potom odpočíta suma určená ako 16/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016, 17/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, 18/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a 19/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, počas ktorých bol poistenec sporiteľom podľa osobitného predpisu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #vymeriavací základ #sporiteľ