Vyšší rodičovský príspevok 'pletie' hlavy rodičom

, 06.02.2020 10:07
dieťa, bábo, bábätko, novorodenec, narodenie,...
Ilustračné foto. Autor:

Rodičovský príspevok či príspevok na starostlivosť o dieťa? Po januárovom rapídnom zvýšení rodičovského príspevku mnohí rodičia riešia otázku, čo je pre nich výhodnejšie.

Suma rodičovského má totiž od januára dve úrovne – 370 eur, ak matka pred jeho poberaním mala nárok na materské, a 270 eur, ak nárok naň nemala. Motivačná suma príspevku na starostlivosť, ktorý podporoval matky v skoršom nástupe do práce, zostala na rovnakej úrovni ako vlani – 280 eur.

Príspevok na starostlivosť vs rodičovský príspevok
rok príspevok na starostlivosť rodičovský príspevok
2019 280 eur 220,70 eura
2020 280 eur 370 eur

Kým do konca roka bolo pre rodičov v prípade, že matka začala pracovať a dieťa dala do jaslí, výhodnejšie poberať príspevok na starostlivosť o dieťa (280 eur), už to neplatí. Po novom je pre matku výhodnejšie požiadať o jeho odňatie a opätovne si pýtať rodičovský príspevok. Príjem rodiny sa tak zvýši o 90 eur mesačne. Ak má však rodina dve deti do troch rokov v jasliach, stále je pre ňu výhodnejší príspevok na starostlivosť, pretože patrí na každé dieťa a rodičovský príspevok je vždy len jeden.

„Je na rodičovi, aby si zvážil, či je pre neho výhodnejší príspevok na starostlivosť o dieťa, alebo rodičovský príspevok. Napríklad ak má viac detí do troch rokov, ktoré navštevujú jasle, potom môže byť preňho výhodnejší príspevok na starostlivosť o dieťa. Ten totiž patrí na každé dieťa, rodičovský príspevok je vždy len jeden,“ približuje možnosti Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rodičovský príspevok či príspevok na starostlivosť?

  • Matka pracuje a dieťa má umiestnené v súkromných jasliach. Poberá príspevok na starostlivosť v maximálnej sume 280 eur. Pred tehotenstvom pracovala, takže po novom má nárok na rodičovský príspevok v sume 370 eur.

Pre túto matku je výhodnejšie požiadať o odobratie príspevku na starostlivosť a požiadať o výplatu rodičovského príspevku. Rodina tak dostane o 90 eur mesačne viac ako doteraz.

  • Matka má dve deti, obe sú v jasliach a na obe poberá príspevok na starostlivosť v maximálnej výške 280 eur. Dostáva tak mesačne 560 eur.

Výhodnejšie je ponechať si príspevok na starostlivosť, pretože ten patrí na každé dieťa. Keby opätovne požiadala o rodičovský príspevok, dostala by 370 eur, čo je o 190 eur menej, ako dostáva teraz. Rodičovský príspevok totiž patrí vždy iba jeden.

„Ak sa rodič rozhodne prejsť z poberania príspevku na starostlivosť o dieťa na rodičovský príspevok, musí na úrade práce požiadať o odňatie príspevku na starostlivosť a zároveň požiadať o rodičovský príspevok. Môže tak urobiť kedykoľvek, rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu – za mesiac február bude vyplatený v marci,“ vysvetľuje Hrehová.

Vyšší rodičovský príspevok môže zlepšiť aj rozpočet rodín, v ktorých rodič poberá materské zo Sociálnej poisťovne v nižšej sume, ako je nová suma rodičovského. „Ak je v súčasnosti rodič poberateľom materského pri starostlivosti o dieťa v nižšej sume, ako je výška rodičovského príspevku, tento rodič môže od januára požiadať o rodičovský príspevok a patrí mu vo výške rozdielu medzi sumou 370 eur a výškou materského za celý mesiac,“ priblížila Hrehová. Jej slová potvrdzuje aj riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Dávka materské sa nezvyšuje na sumu rodičovského príspevku, ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok. Materské sa vypláca v rovnakej výške až do zániku nároku naň,“ hovorí. Ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, mamička musí požiadať úrad práce o výplatu rozdielu medzi materským a rodičovským príspevkom. „K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť aj rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, ktoré je mamičkám doručené automaticky po podaní žiadosti o materské a v ktorom je uvedená aj jeho výška,“ dodal Višváder.

Materské nižšie ako 370 eur? Požiadajte o rodičovský príspevok

Matke, ktorá pracovala, priznala Sociálna poisťovňa materské v sume 325 eur. Rodičovský príspevok však patrí v sume 370 eur. Mala by požiadať úrad práce o výplatu rozdielu medzi rodičovským príspevkom a dávkou materské. Sociálna poisťovňa jej potom bude aj naďalej vyplácať materské v sume 325 eur a úrad práce rozdiel – 45 eur.

#Úrad práce #Sociálna poisťovňa #rodičovský príspevok #príspevok na starostlivosť o dieťa #materské
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku