Kataster má právo návrh na vklad vrátiť

Chystáte sa podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Na čo si dať pozor, aby kataster návrh na vklad nezamietol?

, 06.03.2020 12:48
manželia, právnik, úrad, zmluva, papier Foto:
Lehota na rozhodnutie o návrhu je podľa katastrálneho zákona 30 dní odo dňa jeho doručenia.
debata

Pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností si treba dať pozor na niekoľko vecí. Podľa najnovšej legislatívnej úpravy katastrálneho zákona sa musia v návrhu uviesť aj identifikačné údaje navrhovateľa ako dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby. Takisto je potrebné do návrhu uviesť aj adresu na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napríklad sú dlhodobo v zahraničí. Takisto je dôležité, aby navrhovateľ v návrhu na vklad nezabudol uviesť, čoho sa svojím návrhom domáha.

Podľa aktuálnej legislatívy sa musia v návrhu uviesť aj identifikačné údaje k nehnuteľnosti – údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

Podpisy na návrhu na vklad nemusia byť úradne osvedčené. Osvedčiť však treba podpisy na zmluvách, a to podpisy tých účastníkov, ktorých zapísané práva zanikajú, menia sa alebo sa určitým spôsobom obmedzujú. V každom prípade si treba dať pozor, či návrh na vklad a priložené prílohy spĺňajú zákonom stanovené náležitosti. V konaní o povolení vkladu sa posudzujú zákonné náležitostí samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitostí zmluvy. Ak kataster zistí, že návrh neobsahuje predpísané náležitosti, konanie preruší a účastníka vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil.

V prípade, ak napríklad predkladáte na zápis do katastra nehnuteľností kúpnu zmluvu, ktorej obsahom je aj zriadenie vecného bremena, tak musíte v návrhu na vklad označiť oba právne úkony. Podľa znenia zákona vkladu podliehajú všetky právne úkony, ktoré sú uvedené v zmluve.

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností je podľa katastrálneho zákona 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad alebo do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. Do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad by mal kataster rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad.

Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností zaplatíte 66 eur. Za návrh podaný elektronicky sa platí 33 eur. Poplatok vo výške 266 eur zaplatíte katastru, ak žiadate rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Poplatok vo výške 133 eur zaplatíte, ak žiadate o urýchlené rozhodnutie a podali ste návrh na vklad do katastra elektronicky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #nehnuteľnosť
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy