Pre priznanie dávky v nezamestnanosti poistenie nemusí byť nepretržité

10.03.2020 10:50
výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný
Ilustračné foto. Autor:

V posledných štyroch rokoch som vystriedal viacero zamestnaní, ktoré nenadväzovali vždy bezprostredne na seba, medzi niektorými som pár dní nepracoval. Ovplyvní to nejako dávku v nezamestnanosti, o ktorú chcem teraz požiadať?

Sociálna poisťovňa prizná dávku v nezamestnanosti poistencovi, ktorý získal najmenej dva roky (presne 730 dní) poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto poistenie nemusí byť nepretržité. To znamená, že poistenec nemusí byť zamestnaný (poistený) počas celých štyroch rokov pred zaradením do evidencie a jeho zamestnanie nemusí trvať 730 dní za sebou. Získaná doba poistenia nemusí byť súvislá, nepretržitosť poistenia sa nevyžaduje.

Pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti Sociálna poisťovňa prihliadne na celkovú dobu poistenia, ktorú poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie získal, t. j. doby poistenia sa spočítajú. Zároveň však platí, že súbežné platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti z dvoch poistných vzťahov sa započíta len raz.

Napríklad, ak je poistenec zamestnaný v určitom období na základe pracovného pomeru a zároveň zamestnaný aj na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody pracovnej činnosti, obdobie, keď sa činnosti prekrývajú, sa na účely získania 730 dní poistenia v nezamestnanosti zohľadní iba raz. Súbežné platenie poistného sa zohľadní len pri výpočte dávky v nezamestnanosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Úrad práce #poistenec #nezamestnaný #dávka v nezamestnanosti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku