Koronavírus a cestovné poistenie

Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku ochorenia COVID-19 v zahraničí sú kryté cestovným poistením.

12.03.2020 12:30
letisko, lietanie, letisko, cestovanie,... Foto:
Pokiaľ sa rozhodnete v súlade s odporúčaniami MZV SR zrušiť svoje vopred zakúpené zájazdy do lokalít, kde sa neodporúča alebo nie je možné cestovať, zrušenie takého zájazdu podlieha štandardným storno podmienkam cestovných kancelárií.
debata

Ak sa nachádzate v zahraničí alebo vycestujete do oblastí, pre ktoré aktuálne neplatia žiadne obmedzenia a napriek dodržiavaniu všetkých opatrení sa nakazíte koronavírusom a ochoriete, liečenie, nevyužité služby a prípadná repatriácia sú hradené štandardne z cestovného poistenia, pokiaľ máte dojednané poistenie liečebných nákladov a prerušenia cesty.

V prípade, ak uviaznete v zahraničí z dôvodu karantény kvôli koronavírusu a nebudete sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, UNIQA Vám automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe. Pripomíname, že na všetky dodatočné náklady súvisiace s karanténou ako je napr. ubytovanie a strava, sa cestovné poistenie nevzťahuje. Doprava domov po skončení karantény však bude hradená z cestovného poistenia ako repatriácia, v prípade, že Vám nebude zabezpečená inak.

Ak uviaznete v zahraničí v karanténe, kontaktujete ihneď našu asistenčnú službu na čísle: +421 2 544 11 029, ktorá Vám poskytne všetky potrebné informácie. V prípade organizovaných zájazdov by mal asistenčnú službu kontaktovať delegát cestovnej kancelárie.

Ak aj vycestujete do oblastí, do ktorých MZV SR už v dobe vášho vycestovania vyhlásilo odporúčanie necestovať vzhľadom na výskyt koronavírusu, v tomto prípade sú z poistenia vylúčené poistné udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej súvislosti s epidémiou koronavírusu a kryté sú len poistné udalosti, ktoré nemajú priamu súvislosť s epidémiou koronavírusu.

Poistenie storno poplatkov

Pokiaľ sa rozhodnete v súlade s odporúčaniami MZV SR zrušiť svoje vopred zakúpené zájazdy do lokalít, kde sa neodporúča alebo nie je možné cestovať, zrušenie takého zájazdu podlieha štandardným storno podmienkam cestovných kancelárií. Kontaktujte, prosím, cestovnú kanceláriu alebo leteckú agentúru, kde ste si zakúpili cestovný lístok alebo zájazd.

V prípade ak je plánovaný zájazd kvôli šíreniu nákazy v cieľovej destinácii zrušený, odporúčame kontaktovať cestovnú kanceláriu o možnosti vrátenia nákladov alebo zmeny cesty. V prípade ak ste mali cestovať individuálne, poistenie storno poplatkov sa v rámci Všeobecných poistných podmienok (VPP) nevzťahuje na aktuálny hromadný výskyt koronavírusu vo svete. Podľa VPP nárok na plnenie vznikne iba v prípade, ak by MZV SR odporučilo necestovať do krajiny postihnutej živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom. Odporúčame Vám preto čo najskôr kontaktovať poskytovateľa dopravy či ubytovania a riešiť storno v zmysle ich storno podmienok.

Pokiaľ ste si zakúpili cestovné poistenie s predstihom, zatiaľ ešte nemáte zakúpený zájazd či cestovný lístok a plánovali ste vycestovať do rizikových oblastí, vrátime Vám zaplatené poistné z dôvodu straty poistného záujmu. Rovnako, ak bol zájazd, či cesta zrušené z dôvodu karantény v cieľovej destinácii, t.j. nie je možné cestu uskutočniť, UNIQA Vám vráti uhradené poistné. Uvedené platí len na poistné zmluvy krátkodobého cestovného poistenia uzatvorené na konkrétnu cestu do rizikovej destinácie, nevzťahuje sa na ročné cestovné poistenie.

Liečebné náklady

Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku ochorenia COVID-19 v zahraničí sú kryté cestovným poistením. Výnimkou je prípad, ak poistený navštívi štát alebo lokalitu, ktoré boli štátnymi orgánmi oficiálne označené ako štáty alebo lokality s epidémiou alebo tam bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená pandémia, a do ktorých sa odporúča zvážiť cestu, prípadne sa neodporúča cestovať.

Vtedy má poisťovňa právo poistné plnenie zamietnuť. „Ak ale poistený vycestuje do lokality, kde pred vycestovaním nebola vyhlásená epidémia koronavírusu alebo nebolo vydané varovanie oficiálnych štátnych orgánov, aby cestujúci zvážili cestu alebo necestovali do tejto lokality, alebo odporúča lokalitu opustiť a cestujúci sa nakazí koronavírusom, poisťovňa mu tieto liečebné náklady preplatí,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Takisto, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej sa pre koronavírus neodporúča cestovať a liečebné náklady vzniknú z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý z poistenia nie je vylúčený, napríklad si klient zlomí nohu alebo potrebuje urgentnú operáciu slepého čreva, cestovné poistenie toto riziko kryje.

Poistenie stornovacích poplatkov

Ak ste si dávnejšie kúpili zájazd do krajiny, ktorá je aktuálne zasiahnutá koronavírusom alebo je tam vyhlásená epidémia alebo pandémia, poistenie storna zájazdu nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie či pandémie. „Poistenie storna zájazdu kryje výlučne živelné udalosti, vojnové udalosti alebo teroristický čin,“ vysvetľuje L. Muthová. V prípade, ak zájazd alebo cestovnú službu zruší jeho poskytovateľ, napríklad cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť, je tento povinný vrátiť klientovi uhradenú sumu za zájazd alebo cestovnú službu.

Predčasný návrat na Slovensko

Predčasný návrat na Slovensko je v rámci doplnkových asistenčných služieb krytý aj v dôsledku epidémie alebo pandémie, ktorá znemožnila alebo výrazne obmedzila jeho zotrvanie v mieste pobytu, pokiaľ boli oficiálne vyhlásené štátnymi orgánmi alebo WHO.

Krytie karantény

Karanténa nie je považovaná za ochorenie, preto nie je poistením krytá. „Pri karanténe osoba nie je hospitalizovaná v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu a po ukončení karantény nemá žiadnu lekársku správu, na základe ktorej by poisťovňa mohla uhradiť liečbu. Prípadné náklady, ktoré pri karanténe vzniknú, napríklad za ubytovanie či stravu, nie sú liečebnými nákladmi, a teda nie sú poistením kryté,“ uzatvára L. Muthová.

Cestujúcim odporúčame sledovať epidemiologickú situáciu a riadiť sa odporúčaniami oficiálnych štátnych orgánov, najmä Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

debata chyba
Viac na túto tému: #cestovné poistenie #koronavírus #Covid-19