Koľko zaplatíte za stavebné povolenia? Ceny sú dosť vysoké

Prehľad cien za povolenia pre rôzne stavby. Ceny sú to dosť vysoké. Ako môžete ušetriť?

20.03.2020 12:00
plán, stavba, pôdorys, mapa, parcela Foto:
Ilustračné foto.
debata

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu .............­.............­.......... 40 eur
2. pre právnickú osobu .............­.............­.... 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .............­.............­........... 20 eur

Ako ušetriť: Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu . . . . . . . . . . 50 eu
2. na stavbu bytového domu . . . . . . . . . . 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 . . 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu . . . . . . . . . . 35 eur
2. bytových domov . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

Ďalšie žiadosti:

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #správne poplatky #stavebné povolenie