Koronavírus: GDPR a ochrana osobných údajov

Na základe žiadosti orgánu, poskytnite osobné údaje!

19.03.2020 07:30
GDPR, dáta, práca, technológie, súkromie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Rôzne orgány verejnej správy môžu v čase mimoriadnej situácie alebo v prípade núdzového stavu žiadať informácie vrátane informácií o rôznych osobách, ktoré môžu predstavovať osobné údaje, ako aj osobitné osobné údaje o zdravotnom stave. Každý je v zmysle zákona povinný zabezpečiť si právny základ pre spracovanie osobných údajov.

V prípade mimoriadnych situácií však možno predpokladať, že bude spracúvanie založené na právnych základoch ako: ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas, alebo z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo (napríklad v prípade zdravotných informácií o pacientovi, ktorý nie je pri vedomý). Za takýchto podmienok sa netreba obávať, a poskytnúť nevyhnutné informácie týmto orgánom tak, aby vedeli zabezpečiť účel, ktorý sledujú a zabezpečili ochranu spoločnosti. Zdroj: advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS

debata chyba
Viac na túto tému: #GDPR #koronavírus #Covid-19