Obmedzenia v doprave počas pandémie

Týka sa vás karanténa, ak chcete niekoho vyzdvihnúť zo Schwechatu? Čo ak pracujete v pohraničí? A čo ak ste mali v pláne cestovať? Odpovedáme na vaše otázky.

, 30.03.2020 00:10
doprava, prístav, loď, lietadlo, kamión, tovar,... Foto:
Ak ste si naplánovali dovolenku prostredníctvom cestovnej kancelárie, môžete požiadať o odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov.
debata

Ako je možné vrátiť sa na Slovensko, keď je verejná medzinárodná doprava zastavená?

Viaceré európske krajiny začali uplatňovať sprísnený režim na hraniciach, ktorý sa dynamicky mení. Všetky odporúčania sú zverejnené na https://www.mzv.sk/…navirus-2019 a odporúča sa sledovať aj webstránky našich veľvyslanectiev, ktoré priebežne informujú aj o týchto opatreniach. S prihliadnutím na tieto opatrenia sa líši aj charakter odporúčania.

Je možné opustiť Slovensko? Ak áno, akým spôsobom?

Áno, Slovensko je možné kedykoľvek opustiť, dostupná je iba individuálna doprava. Ak by sa osoba, ktorá vycestuje, chcela vrátiť, ak je to občan SR, bude musieť podstúpiť 14-dennú karanténu.

Vyzdvihnutie občana SR z letiska Schwechat. Je potrebné podstúpiť karanténu?

Každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí podstúpiť karanténu, teda aj osoba, ktorá pôjde na letisko v susedných štátoch pre blízkeho. Ak sa občan, ktorý docestuje napr. na Schwechat, dopraví k hraniciam so SR a prejde ju pešo, vodič, ktorý ho čaká na Slovensku, musí zvážiť, či podstúpi karanténu spolu s občanom, ktorý pricestoval. Informácie o karanténe poskytuje Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pracujem v prihraničnej obci so Slovenskom, mám výnimku z karantény. Môžem prevážať ľudí z medzinárodného letiska?

Nie.

Robím „týždňovky“, ale nie ako vodič. Môžem pendlovať medzi dvoma krajinami a vždy keď som týždeň na Slovensku, budem v karanténe?

Áno, dôležité je dodržiavať karanténu na Slovensku.

Neviem sa dostaviť na STK, som v zahraničí. Ak prídem na Slovensko, budem umiestnený do karantény?

Okresné úrady budú prihliadať na súčasnú situáciu a nebudú sa dávať pokuty. Ak vám však bude doručený rozkaz o pokute, odporúčame vám podať odpor a vami uvádzané skutočnosti uviesť, že ste z objektívnych dôvodov nemohli absolvovať technickú kontrolu. Správny orgán situáciu vyhodnotí a keď sa to potvrdí, konanie o uložení pokuty bude zastavené.

Uzavreté sú:

  • pracoviská kontrol originality, montáže plynových zariadení, technických služieb, autoškôl, prevádzkovateľov školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.

Pozastavenie vydávania tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla

  • rezort dopravy oznamuje, že sa až do odvolania pozastavuje vydávanie tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla.

Pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu budú odpustené

  • Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní.
  • ministerstvo dopravy odporučilo okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania.

Ako treba postupovať, ak ste mali v pláne cestovať?

Práva cestujúcich v prípade zrušenia letu

Ako cestujúci v leteckej doprave majú spotrebitelia práva plynúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004. Zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu výskytu koronavírusu je považované za tzv. mimoriadnu okolnosť. Ak teda letecká z tohto dôvodu zruší let, cestujúci majú nárok na: preplatenie 100 % ceny letenky, náhradný let.

V rámci týchto možností sa cestujúci môžu individuálne rozhodnúť. Výberom jednej z alternatív cestujúci automaticky stráca nárok na druhú. Lehota na vrátenie 100 % ceny letenky trvá v rozmedzí 1 až 8 týždňov.

Let nebol zrušený, ale cestujúci má obavy a nechce letieť

V prípade, ak let do rizikovej destinácie nebol zrušený, ale cestujúci má obavy a z dôvodu pravdepodobnosti nakazenia nemá záujem letieť, môže požiadať svojho leteckého prepravcu o zrušenie letenky. Niektoré letecké spoločnosti z tohto dôvodu vydali všeobecné vyhlásenie (American Airlines, Emirates, United Airlines, Air France…), že sa vzdávajú svojich nárokov v prípade zrušenia letenky a cestujúci si tak môžu svoju letenku bez ďalších poplatkov zrušiť priamo u prepravcu. Bezplatné zrušenie letenky je preto potrebné overiť si priamo u leteckej spoločnosti, ktorá má konkrétny let prevádzkovať.

Dovolenku zakúpenú v cestovnej kancelárii je možné bezplatne zrušiť

Ak ste si naplánovali dovolenku prostredníctvom cestovnej kancelárie, môžete požiadať o odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. V zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zájazdoch“), je cestujúci „oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta.“ Z dôvodovej správy k zákonu o zájazdoch vyplýva, že mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj významné riziko pre ľudské zdravie.

Pri posudzovaní, či v dovolenkovej destinácii ide o významné riziko pre ľudské zdravie, by ste mali sledovať oznamy a upozornenia pred cestovaním zverejnené na stránke rezortu zahraničných vecí. Ak zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania či odporúčanie necestovať v súvislosti s možnou nákazou ochorením COVID-19, je možné uvedenú situáciu vyhodnotiť ako mimoriadnu okolnosť, nakoľko v oblasti existujú významné riziká pre ľudské zdravie. V tomto prípade by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatili.

Cestovné kancelárie však nie sú pri posudzovaní mimoriadnych a neodvrátiteľných okolností viazané zverejnenými odporúčaniami ministerstva zahraničných vecí. Je preto možné, že niektorým sa nepodarí odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov.

Individuálne organizovaná dovolenka

Ak ste si naplánovali dovolenku individuálne, teda bez cestovnej kancelárie, nevzťahuje sa na ňu zákon o zájazdoch. Objednané služby cestovného ruchu môžete zrušiť podľa všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa predmetnej služby. Možnosť zrušenia ubytovania bez poplatkov napriek dohodnutým podmienkam storna môže byť prejavom dobrej vôle ubytovateľa. Je potrebné čo najskôr kontaktovať ubytovacie zariadenie za účelom zistenia podmienok storna.

Cestovné poistenie a poistenie storna zájazdu

Z poistenia storna zájazdu nevzniká poistenej osobe nárok na poistné plnenie, a to ani v prípade, ak ministerstvo zahraničných vecí zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom. V súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami jednotlivých poisťovní by takýto nárok vznikol iba v prípade, ak by takéto oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať zverejnilo ministerstvo v súvislosti so živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom.

Zdroj: ministerstvo hospodárstva, Európske spotrebiteľské centrum

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #cestovanie #cestovná kancelária #hraničné priechody #koronavírus #storno
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy