Koronavírus: Ako sa zaevidovať na úrade práce

Ako podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19.

29.03.2020 12:25
výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

V období mimoriadnej situácie na Slovensku si občan, ktorý ukončil pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práce neschopný (riadne lekárom vypísaný na), môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom.

Osobný kontakt na úrade práce sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať iba človek, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je na péenke.

V prípade, že si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je na péenke, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

„Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje že je/nie je práceneschopný,“ píše sa v správe Ústredia práce.

„O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, po skončení péenky, atď. Ak si podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení péenky, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, péenky, atď. Ak si podá žiadosť po skončení zamestnania alebo péenky, atď. neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti,“ uvádza sa v správe.

Aký je postup pri podaní žiadosti:

 • občan si stiahne tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/…nanosti.html?…
 • vyplní si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • na https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska; klikom na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde má občan trvalý pobyt, sa občan dostane na web stránku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • po rozkliknutí stránky konkrétneho úradu občan v ľavej modrej časti nájde položku „Kontakty“ a tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana a jeho emailovú adresu
 • ak si neviete priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môžete zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska
 • na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasielate aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu)
 • za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom; ak si občan podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti
 • zamestnanec oddelenia služieb pre občana úradu práce skontroluje doručenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo emailom
 • v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch práce môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme vás, že maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 10 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte úrad práce telefonicky
 • ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi emailom.

Aké doklady treba predložiť pri podaní žiadosti?

Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sú okrem predloženia občianskeho preukazu tieto doklady:

 • kópia potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva
 • čestné vyhlásenie, že nevykonávate zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu
 • kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonávate zárobkovú činnosť podľa §6 ods.2 zákona č. 5/2014 o službách zamestnanosti v z.n.p.
 • potvrdenie o ukončení školy
 • čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu
 • doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti
 • potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
 • právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku
 • rodný list, ak ste mladistvý občan a nemáte spôsobilosť na právne úkony a ste zastúpený zákonným zástupcom

Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

 • rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu, ak máte uvedený doklad už vydaný
 • rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu
 • právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
 • kópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

Všetky informácie k službám zamestnanosti (vrátane kontaktov na úrade) a k sociálnej oblasti počas krízového režimu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sú zverejnené na: https://www.upsvr.gov.sk/…h-sprav.html?…

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

6 debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #Úrad práce #koronavírus #Covid-19
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy