Kedy nemusia zamestnávatelia a SZČO zaplatiť odvody

02.04.2020 12:10
dane, odvody, szčo, zamestnanec, počítač,...
Ilustračné foto. Autor:

Zamestnávateľom a SZČO s poklesom príjmov najmenej o 40 % sa posunie splatnosť marcového poistného na júl.

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, bude zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa posunie splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Parlament sa bude novelou zákona zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania má stanoviť vláda nariadením. „Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti,“ uvádza sa v schválenom materiáli. Vláda bude môcť zároveň nariadením stanoviť aj ďalšie obdobie, ktorého sa bude týkať odklad povinnosti platenia poistného.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné za stanovené obdobie ani v termíne splatnosti určenom nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im bude môcť povoliť splátky tohto poistného bez úroku. „Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie (penále) im nebudú plynúť,“ konštatuje rezort práce a sociálnych vecí.

Návrhom novely zákona sa tiež umožňuje odklad platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj. „Cieľom návrhu zákona je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len ”poistné”) a poistného na zdravotné poistenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

#SZČO #odvody #koronavírus #Covid-19
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku