Dokedy musíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu?

Ako sa zmenili daňové povinnosti v čase epidémie koronavírusu? Kto je povinný podať a zaplatiť daňové priznanie? Ako ho možno odložiť?

09.04.2020 10:00
byrokracia, papiere, notebook, skúmanie,... Foto:
Platenie daní sa tento rok prakticky podľa rozhodnutia vlády odkladá do konca júna pre všetkých daňovníkov.
debata

Finančná správa prijala niekoľko opatrení, ktoré majú pomôcť občanom a podnikateľom prekonať problémy pri platení dane z príjmu v súvislosti s koronavírusom. Termín na podanie daňového priznania za daň z príjmov za minulý rok býva každoročne posledný marcový deň. Pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie posúvajú, predstavuje tento dátum 30. jún.

Finančná správa v spolupráci s ministerstvom financií SR upravila legislatívu tak, aby vyšla daňovníkom v tejto neľahkej situácii čo najviac v ústrety pri plnení ich daňových povinností. Finančná správa teda neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020.

V praxi to znamená, že platenie daní sa tento rok prakticky podľa rozhodnutia vlády odkladá do konca júna pre všetkých daňovníkov.

Ako majú daňovníci postupovať, ak nechcú alebo nemôžu podať daňové priznanie k 31, marcu, obvyklému termínu na podanie priznania? Občan, živnostník či iný daňový subjekt môže podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020. Platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia tak môžu urobiť elektronicky. Nepodnikatelia majú možnosť komunikovať s daňovým úradom poštou, elektronicky alebo osobne. Takýmto spôsobom si lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane si predĺžia o tri alebo šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.

V prípade, že nepodajú oznámenie o predĺžení lehoty, môžu využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podajú a daň zaplatia do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusia daňovému úradu nijako oznamovať.

A ako majú daňovníci postupovať, ak sa ich finančná situácia zhoršila a nemôžu daň zaplatiť? "Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020 a tým pádom sa posúva lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane o tri alebo šesť mesiacov,“ uvádza Finančná správa SR. V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili. Dôležité je upozorniť, že občania aj podnikatelia môžu využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou a nemusia fyzicky navštevovať daňový úrad.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #koronavírus