Úrady práce fungujú v obmedzenom režime

Úradné hodiny od apríla menia aj úrady práce. Aké pravidlá platia po novom? Ktoré služby úrad naďalej vykonáva a ktoré sú pozastavené?

17.04.2020 08:00
žena, kancelária, práca, písanie Foto:
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu.
debata

Zmena sa týka stredy, keď budú úrady práce otvorené v čase od 13. do 16. hodiny. V pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok budú fungovať od 8. do 11. hodiny.

Naďalej je do priestorov úradov práce zakázaný vstup rodičov s deťmi okrem nevyhnutných prípadov. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu.

Evidencia na úradoch práce:

 • za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní od dňa skončenia zamestnania
 • nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom
 • nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností
 • nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností
 • prerušené sú všetky informačno-poradenské služby aktivity pre uchádzačov, kontroly dodržiavania liečebného režimu a aktivačné činnosti

Príspevky na kompenzáciu a preukazy:

 • úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a e-mailom
 • ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu, prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu
 • skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky
 • doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu
 • ak klient nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu
 • na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne
 • preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
 • sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby, prípadne v jej domácnosti
 • lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá
 • podmienka výkonu činností, ako aj aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať
Zdroj: Jana Lukáčová, Mária Hrehová, ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bezpečnostné opatrenia #otváracie hodiny #úrady práce
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy