Finančná správa pripravila zberné boxy. A ako je to s platením daní?

Po novom môžete dokumenty, ktoré chcete podať, vhodiť do zberných boxov. Od apríla sa taktiež menia úradné hodiny. A ako je to s platením daní?

, 14.04.2020 08:00
daňový úrad, daňové priznanie, Foto: ,
Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety.
debata

Na vybraných daňových úradoch môžete daňové priznanie (prípadne iné podanie) vhodiť do pripravených zberných boxov. Nemusíte tak vôbec navštíviť podateľne či klientske zóny. Spolu s podaním stačí, aby ste na seba nechali kontakt (telefón, e-mail) a potvrdenie o podaní vám Finančná správa doručí – telefonicky alebo e-mailom.

Presné informácie o úradných hodinách konkrétneho pracoviska colného úradu sú zverejnené na webe Finančnej správy. Vo všeobecnosti od 1. apríla platí:

  Klientske zóny Podateľne
Pondelok 8. až 11. h 8. až 11. h  
Utorok 8. až 11. h 8. až 11. h  
Streda 13. až 16. h 13. až 16. h  
Štvrtok 8. až 11. h 8. až 11. h  
Piatok 8. až 11. h 8. až 11. h  

Otázky a odpovede: Daň z príjmov

  • Môžete využiť elektronickú komunikáciu s Finančnou správou a nemusíte fyzicky navštevovať daňový úrad.
  • V prípade, že ste nepodali oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

Daň z pridanej hodnoty

Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobíte včas, Finančná správa odporúča najneskôr v lehote do 30 dní, keď pominú dôvody, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. V spolupráci s ministerstvom financií pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.

Čo v prípade, že sa vaša finančná situácia zhoršila a neviete daň zaplatiť?

V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30. júna a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, ktoré medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili.

Čo v prípade, že sa vaša finančná situácia zhoršila a neviete platiť preddavky?

Požiadate o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dosahom koronavírusu správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať.

Čo v prípade, ak máte obavy, že budete sankcionovaní?

Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety. Naším cieľom je vďaka legislatívnym zmenám zabezpečiť, aby sa neuplatnili sankcie i v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní, súhrnných a kontrolných výkazov a neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách. Finančná správa usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov a podobne, vyjadrovaním súhlasu k žiadostiam o odpustenie zmeškania lehoty a podobne.

Čo v prípade, ak máte ďalšie otázky?

Kontaktujte elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára Finančnú správu.

Kontaktujte call centrum na 048 43 17 222.

Klientske centrá

Od 1. apríla nastali úpravy v úradných hodinách pracovísk rezortu vnútra v stredu, keď budú pracoviská k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok 8. až 11. h
streda 13. až 16. h
  • Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.
  • V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.
  • V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov budú vpustení len ľudia s rúškom, so šálom alebo s obdobnou ochranou tváre.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Finančná správa #bezpečnostné opatrenia #otváracie hodiny #koronavírus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy