SZČO: Žiadosť o príspevok nesmie mať chyby

Príspevok od štátu pri strate alebo poklese príjmu dostanú zamestnávatelia aj SZČO, len ak správne vyplnia žiadosť.

, 27.04.2020 01:00
muž, káva, laptop, notebook Foto:
Ku každej žiadosti aj k výkazu je priložená pomôcka na vypĺňanie. Pozorne si ju preštudujte.
debata (6)

Štátna pomoc pre ľudí, ktorí prišli o príjmy alebo im klesli tržby, už funguje, pre mnohých je ale vyplnenie žiadosti komplikované. Postupovať treba podľa návodu na stránkach www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk, radí ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Pomoc so sebou teda ale priniesla aj viaceré problémy pri podávaní žiadostí. Od 6. apríla prijali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podľa informácií ministerstva práce na špeciálne adresy 22 524 emailových podaní so žiadosťami a výkazmi, z nich však iba 11 756 bolo správne vyplnených. Vo zvyšných sa vyskytovali závažné chyby pri povinných údajoch, priznalo samotné ministerstvo.

„Vyzývame záujemcov o príspevky, aby si pozorne preštudovali všetky zverejnené dokumenty na našej stránke www.pomahameludom.sk. Je dôležité, aby si okrem oznámenia o možnosti predkladania žiadostí a podmienok pre získanie príspevku pozorne preštudovali aj pomôcky k vypĺňaniu žiadosti a výkazu,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Správne vyplnenie potrebných dokumentov totiž urýchli celý proces získania príspevku.

Ide o peniaze: O štátnej pomoci živnostníkom a SZČO s Máriou Samekovou, členkou prezídia Slovenskej komory daňových poradcov.

„Ku každej žiadosti aj k výkazu je priložená pomôcka na vypĺňanie. Odporúčame žiadateľom, aby si ju pozorne preštudovali, " radí Veronika Husárová z ministerstva práce. "Rovnako je potrebné si preštudovať aj ďalšie povinné dokumentácie. Ak záujemca ani po preštudovaní zverejnených dokumentov nevie úplne vyplniť žiadosť a výkaz, má k dispozícii špeciálne zriadenú infolinku +421 2 2211 5656. Tá poskytuje poradenstvo výlučne k projektu prvej pomoci, a to počas pracovných dní od 6.00 do 22.00,“ dodáva Husárová.

Zaslané žiadosti a výkazy úrady práce, sociálnych vecí a rodiny postupne spracúvajú. V prípade chýb v potrebnej dokumentácii žiadateľa spätne kontaktujú pre doplnenie, respektíve úpravu žiadosti. „Žiadateľom, ktorí zaslali správne vyplnené dokumenty, pošlú úrady dohodu o poskytnutí finančného príspevku poštou alebo do elektronickej schránky. Dohody zaslané poštou je potrebné podpísať a zaslať naspäť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne ich môžu doniesť do podateľne úradu osobne,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Pri komunikácii prostredníctvom elektronickej schránky je takisto dôležité postupovať podľa návodu na stránke www.pomahameludom.sk . V niektorých prípadoch, pre urýchlenie vyplatenia príspevkov, pozvú úrady práce žiadateľov podpísať dohody osobne na úrad, samozrejme, za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň spresnilo pre úrady práce definíciu žiadateľov o príspevky na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. . „Keďže sa na nás obracali viacerí pracovníci z oblasti kultúry, športovci či ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolania, že im úrady neschvaľujú našu pomoc, pristúpili sme k spresneniu usmernenia pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak, aby bolo evidentné, že aj oni ten nárok majú,“ reagoval Krajniak.

Za SZČO sa teda pre získanie nároku na príspevok v rámci prvej pomoci považuje aj fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov – napr. zákon o daňových poradcoch, zákon o notároch a notárskej činnosti, zákon o advokácii, zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, autorský zákon, zákon o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon o audiovízii a podobne.

Nárok majú teda aj ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi a nie sú ani podnikaním podľa Obchodného zákonníka. Ide teda o činnosti, na ktoré sa nevyžaduje žiadne oprávnenie a tieto osoby nie sú v pracovnom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu. Podľa ministerstva sú to napríklad herci, choreografi, tanečníci, hudobníci, novinári, sochári a podobne.

O príspevok môžu žiadať aj fyzické osoby, ktoré sa považujú za SZČO podľa zákona o dani z príjmov. Sem patria napríklad súkromní lekári, architekti, geodeti, spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti, osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, tlmočníci či športovci. "Spresnenú definíciu by malo dostať ministerstvo kultúry a ministerstvo školstva SR, aby aj ony vedeli týmto záujemcom o príspevky zodpovedať ich otázky a mohli ich ubezpečiť, že po splnení ďalších podmienok nárok na pomoc majú,“ dodal minister Krajniak.

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom, ktorí prišli o príjmy alebo im klesli tržby, sa rozbehla. Od 6. apríla 2020 prijímajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od 8. apríla môžu o pomoc žiadať aj SZČO. Vláda SR schválila rozšírenie sociálnej pomoci o ďalšie dve opatrenia pre tých, ktorí nemali nárok na prvú pomoc od štátu. O pomoc tak môžu žiadať aj zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Tento týždeň by sa mala spustiť aj pomoc pre SZČO, ktoré neplatia odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, jednoosobové s. r. o. alebo takzvaných dohodárov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci tohto takzvaného štvrtého opatrenia, poskytne osobám z tejto skupiny príspevok vo výške 210 eur. Nárok budú mať v prípade, ak od 13. marca 2020 nemajú žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a zo závislej činnosti.

Ako štát pomôže SZČO

Pomoc podľa opatrenia č. 2 ministerstva práce: o pomoc môže požiadať SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci) a ktorá:

  • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo
  • má takzvané odvodové prázdniny, takáto osoba podnikať začala v čase medzi 1. januárom 2019 až 1. februárom 2020 a podľa zákona jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020.
  • poberá dôchodok (starobný, invalidný a pod.)
  • poberá nemocenské, ošetrovné, materské
  • študuje.

Pomoc podľa opatrenia č. 4 ministerstva práce: o príspevok môže žiadať SZČO:

  • ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť pred 1. januárom 2019 a nie je povinne ani dobrovoľne poistená v Sociálnej poisťovni.
  • ktorá od 13. 3. 2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti.
  • SZČO nesmie mať od 13. 3. 2020 žiaden iný príjem (z inej podnikateľskej alebo nepodnikateľskej a závislej činnosti, ani poberať starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.
  • ktorá nebola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne ani dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni k 31. marcu 2020 a nevzťahujú sa na ňu tzv. odvodové prázdniny (SZČO, ktorá vznikla ešte pred januárom 2019 a ešte stále neplatí odvody do Sociálnej poisťovne).

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #mimoriadna situácia #koronavírus #pomoc štátu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy