Dedičské konanie má presné pravidlá

Pravidlá dedičského konania sa nezmenili ani v období pandémie koronavírusu. Konanie vedie určený notár a výsledok záleží na ochote dedičov dohodnúť sa.

, 18.05.2020 10:00
tím, práca, právnici, kancelária Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak sa dedičia v rámci dedičského konania pri delení dedičstva dohodnú, tak dedičské konanie, ktoré sa začalo po 1. júli 2016, sa končí uznesením, ktoré vydáva notár, ktorý vedie dedičské konanie. Ak sa dedičia dohodnú, dostanú dedičia dedičské rozhodnutie, na základe ktorého po nadobudnutí právoplatnosti možno vykonávať administratívne úkony potrebné na zmenu (účet v banke, kataster nehnuteľností, prepis auta). Ak sa dedičské konanie začalo pred 30. júnom 2016 (rozhodujúci je dátum vydania uznesenia o začatí dedičského konania príslušným súdom), končí sa konanie vydaním osvedčenia o dedičstve, ktoré takisto vydáva notár.

Po vydaní dokumentu majú dedičia dve možnosti. Prvou je, že sa priamo na dedičskom pojednávaní vzdajú svojho práva na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o dedičstve (odvolanie). V tomto prípade nadobúda rozhodnutie o dedičstve právoplatnosť v deň jeho vydania.

Dedičia si môžu svoje právo na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o dedičstve ponechať, osvedčenie alebo unesenie o dedičstve nadobúda vtedy právoplatnosť uplynutím lehoty pätnástich dní od jeho vydania. Počas plynutia lehoty môže ktorýkoľvek z dedičov požiadať súd o pokračovanie v konaní.

"Dedičia sa nie vždy dokážu dohodnúť. V prípade, ak takáto situácia nastane, predstavuje komplikáciu hlavne pre dedičov, pretože dochádza k neefektívnemu predlžovaniu dedičského konania. Je možné, že sa u notára stretnú viackrát, budú navrhovať rôzne riešenia, nesúhlasiť s nimi, zvyšovať na seba hlas a vyťahovať rôzne krivdy z minulosti. Notár má snahu dospieť k riešeniu, s ktorým budú všetci spokojní alebo rovnako nespokojní. Ale budú cítiť, že sa s nimi zaobchádza rovnako, pretože notár nezastupuje ani jednu zo strán, je medzi nimi. Za niektorú stranu ,kope‘ len advokát, ten sa nemusí pozerať doprava alebo doľava, on hľadí len na záujmy svojho klienta, pričom notár sa pozerá na dedičov súhrnne a nestranne.

Niekedy je lepšie, ak sa dedičia dajú zastupovať advokátom, je to najmä vtedy, ak osobné konflikty medzi nimi sú natoľko veľké a neprekonateľné, že by vylučovala čo i len možnosť vzájomnej komunikácie a následnej dohody. Dávať sa zastupovať advokátom na dedičské konanie má naozaj význam len vtedy, ak sú medzi dedičmi narušené vzťahy, a to až do tej miery, že nie je „bezpečné“, aby sa stretli osobne na notárskom úrade, pretože hrozí prípadný konflikt (niekedy dokonca fyzický). V osobe každého notára stretnete nielen erudovaného odborníka v oblasti dedenia a práva, ale aj v oblasti osobných vzťahov a diplomacie. V prípade, ak si niektorý z dedičov nie je istý navrhovanými podmienkami dedičskej dohody, môže požiadať konajúceho súdneho komisára o odročenie pojednávania, kedy mu súdny komisár rád tento čas na rozmyslenie poskytne," hovorí notár Peter Šulai.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské spory #dedičské konanie #dedenie #koronavírus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy