Čo treba vedieť o zmluve o zájazde

Čo všetko musí obsahovať? Čo je cestovná kancelária povinná poskytnúť cestujúcemu ešte pred zájazdom? A kto musí znášať dôkazné bremeno?

, 24.06.2020 11:00
turisti, ďalekohľad, cestovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zmluva o zájazde

1. Podstata zmluvy:

Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd. Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.

2. Počet zmlúv:

Ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu.

Ide o právo: cestovné kancelárie, zájazdy a vaše práva, ak necestujete - s Katarínou Kasalovou z advokátskej kancelárie MPH - publikované 19. 6.

3. Obsah zmluvy:

Zmluva o zájazde musí byť formulovaná jednoznačne, zrozumiteľne a určito. Ak je v písomnej forme, musí byť čitateľná. Zmluva o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde musí obsahovať informácie uvedené v § 14 zákona o zájazdoch a okrem toho:

a) osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými cestovná kancelária súhlasila

b) informáciu o tom, že cestovná kancelária:
1. zodpovedá za poskytovanie zájazdu podľa zákona o zájazdoch
2. je povinná poskytnúť pomoc podľa zákona o zájazdoch, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach

c) názov a sídlo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a jeho kontaktné údaje

d) meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt cestovnou kanceláriou povereného zodpovedného zástupcu alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu

e) informáciu o oznamovacej povinnosti cestujúceho podľa zákona o zájazdoch

f) informácie, ktoré umožňujú priamy kontakt s maloletým alebo s osobou, ktorá za maloletého nesie zodpovednosť v mieste pobytu, ak na základe zmluvy o zájazde, ktorej súčasťou je ubytovanie, cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby

g) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov cestujúcich a o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, alebo aj o subjekte alternatívneho riešenia sporov, v ktorého pôsobnosti je obchodník, a informácie o platforme alternatívneho riešenia sporov

h) informácie o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu

4. Potvrdenie zmluvy:

Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúce zájazd sú povinné bezodkladne po uzatvorení zmluvy o zájazde odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo jednoznačne, zrozumiteľne, určito formulované a čitateľné potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči.

5. Listinná podoba:

Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktoré predávajú zájazd, sú povinné poskytnúť cestujúcemu na jeho žiadosť aj vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe. Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúce zájazd sú povinné bezodkladne po uzatvorení zmluvy o zájazde odovzdať cestujúcemu v listinnej podobe alebo so súhlasom cestujúceho na inom trvanlivom nosiči vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde.

6. Rezervácia:

Ak cestovná kancelária zasiela prostredníctvom prepojených on-line procesov rezervovania meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom, obchodník, ktorému boli údaje o cestujúcom zaslané a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu, ktorá viedla k vytvoreniu zájazdu, je povinný vznik tejto zmluvy oznámiť cestovnej kancelárii, ktorá mu údaje cestujúceho zaslala, a poskytnúť jej potrebné informácie na splnenie povinností podľa zákona o zájazdoch. Cestovná kancelária je povinná bezodkladne po získaní informácií o vzniku zájazdu poskytnúť cestujúcemu informácie na trvanlivom nosiči.

7. Potvrdenia:

Cestovná kancelária je povinná v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta.

Dôkazné bremeno

Dôkazné bremeno, že informácie boli riadne poskytnuté, znáša cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúce zájazd alebo cestovná kancelária sprostredkujúca spojené služby cestovného ruchu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cestovná kancelária #zmluva
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy