Návody, ako napísať závet

Takto vyzerá závet písaný vlastnou rukou, závet nepísaný vlastnou rukou a závet písaný vlastnou rukou za prítomnosti svedkov:

, 24.06.2020 09:00
dôchodca, závet, podpis, papier Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Závet písaný vlastnou rukou

Ja, Michal Mokrý, narodený 1. júla 1945 v Košiciach, bytom Ružová 1, 01234 Košice týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, úplne vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí, uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky

Svoj majetok, ktorý tvorí nehnuteľnosť – rodinný dom, nachádzajúci sa na Ružovej ulici Košiciach, zapísaný v katastri nehnuteľnosti v Košiciach, pod č. LV 987, katastrálne územie Košice, týmto odkazujem

Renáte Zelenej, rodenej Mokrej, narodenej 2. februára 1980, bytom Nevädzová 2, 23456 Bratislava a

Petrovi Mokrému, narodenému 3. marca 1985 bytom Hraničná 5, 23456 Bratislava.

Predmetný závet je napísaný mojou rukou.

V Košiciach 10. júna 2020

vlastnoručný podpis Michala Mokrého

Závet písaný vlastnou rukou za prítomnosti svedkov

Poručiteľ:
Jana Kováčová
Hrobákova 10
851 03 Bratislava
r. č. 123456/7890

Svedok:
Ján Šimka
Prievozská 2
852 02 Bratislava
r. č. 987654/3210

Svedok: Katarína Múdra
Nábrežná 120
821 01 Bratislava
r. č. 147258/3690

Ja dolu podpísaná Jana Kováčová, bytom Hrobákova 10, 851 03 Bratislava, r. č. 123456/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet: Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Marcelu Petrášovú, bytom Pekná cesta 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo: 963852/7410.

Predmetný závet je napísaný mojou rukou.

V Bratislave, dňa 10. júna 2020

Podpisy:
Jana Kováčová – poručiteľ
Svedkovia: Ján Šimka a Katarína Múdra

Závet nepísaný vlastnou rukou

Ja, Milan Šedivý, narodený 10. júna 1945 v Trenčíne, bytom Fialková 10, 01234 Trenčín týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, úplne vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí, uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky, za prítomnosti svedkov, a to :

MUDr. Františka Krivého, narodeného 18. októbra 1980, bytom Ružová 2, 01234 Trenčín

a

Evy Modrej, narodenej 4. novembra 1960, bytom Orgovánová 10, 01234 Trenčín

a

Filipa Krivého, narodeného 15. marca 1982, bytom Púpavová 4, 01234 Trenčín

Svoj majetok, ktorý tvorí nehnuteľnosť – štvorizbový byt, nachádzajúci sa na Fialkovej ulici 10 v Trenčíne na 5. poschodí, zapísaný v katastri nehnuteľnosti v Trenčíne, pod č. LV 1238, katastrálne územie Ružomberok, týmto odkazujem

Adele Novotnej, narodenej 6. januára 1979, bytom Ruská 2, 23456 Bratislava.

Ostatné hnuteľné veci a cennosti, ako aj finančnú hotovosť, nachádzajúce sa v predmetnom byte, týmto odkazujem

Mariánovi Novotnému, narodenému 11. februára 2005, bytom Ruská 4, 23456 Bratislava. Obaja menovaní – Adela Novotná a Marián Novotný – sa týmto stávajú mojimi závetnými dedičmi v prípade mojej smrti.

Predmetný závet nie je napísaný mojou rukou ani vlastnoručne podpísaný, pretože nemôžem písať ani čítať.

Závet bol prečítaný pred všetkými prítomnými svedkami súčasne, nahlas, zrozumiteľne a jasne. Prítomným svedkom som jasne a s určitosťou vyjadril, že ide o moju výslovnú vôľu, a to kývnutím hlavy.

Závet bol spísaný svedkom Františkom Krivým a bol predčítaný prítomným svedkom a súčasne svedkom Evou Modrou.

Prítomní svedkovia potvrdzujú svojimi podpismi vyhlásenie poslednej vôle poručiteľa Milana Šedivého, spísanie poslednej vôle MUDr. Františkom Krivým a a prečítanie poslednej vôle Evou Modrou.

Podpis: MUDr. František Krivý
Podpis: Eva Modrá
Podpis: Filip Krivý

V Trenčíne dňa 10. júna 2020

Všetky mená a osobné údaje sú vymyslené…

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #príklad #platný závet
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy