O predčasný starobný dôchodok možno žiadať až po ukončení zamestnania

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nemôže spísať žiadosť o predčasný starobný dôchodok, ak žiadateľ oň nemá ešte ukončené zamestnanie.

08.07.2020 12:39
dôchodca, rúško, prechádzka, pes Foto:
Ilustračné foto.
debata

Predčasný starobný dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí prišli o zamestnanie, dlhodobo si ho nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.

Keďže poberateľmi predčasného starobného dôchodku sa v minulosti stávali ľudia, ktorí na tento dôchodok neboli vôbec odkázaní, novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. 1. 2011 priniesla zákaz súbehu práce a poberania predčasného starobného dôchodku. Preto každý poistenec, ktorý sa rozhodne pre predčasný starobný dôchodok, musí najprv ukončiť zamestnanie. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku naň pracuje ako zamestnanec, dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Poistenec môže požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak ukončil zárobkovú činnosť a spĺňa podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov.

Súčasne musí byť tiež splnená podmienka, aby suma predčasného starobného dôchodku bola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. 7. 2020 to predstavuje 257,80 eur. Ak suma predčasného starobného dôchodku vyjde nižšia, predčasný starobný dôchodok Sociálna poisťovňa neprizná.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok #penzista #Dôchodcovia #suma penzie