Dávka v nezamestnanosti: Kto má nárok

Aké podmienky musíte splniť? Kde a ako si môžete uplatniť nárok na túto dávku? Prinášame vám aj návod, ako podať žiadosť elektronicky bez elektronického podpisu.

27.07.2020 06:00
žena, problém, panika, rúško, bolesť hlavy Foto:
Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania.
debata (1)

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorým je zamestnanec, alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá splnila všetky zákonné podmienky. Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

Uplatnenie nároku

Poistenec si nárok na dávku v nezamestnanosti uplatňuje v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poistenca nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, na žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa neprihliada.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti netreba v Sociálnej poisťovni podávať, ak ste si nárok na ňu uplatnili ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, ak sa nárok na dávku v nezamestnanosti uplatní v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, je nevyhnutné uviesť dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Podmienky nároku

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch (od 1. januára 2018), resp. troch rokoch (do 31. decembra 2017) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.

Príklad 1:

Pán Kamil bol zamestnaný od 10. januára 2011 do 17. júna 2020 (počas zamestnania nemal žiadne obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanos­ti). Od 18. júna do 30. júna 2020 bol na péenke. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zaradený od 1. júla 2020. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnil ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2020.

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie od 1. júla 2016 do 17. júna 2020, teda 1 448 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená.

Obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti po skončení zamestnania nie je obdobím, ktoré by sa považovalo za obdobie poistenia v nezamestnanosti, a to bez ohľadu na prípadné poberanie nemocenského, preto sa na toto obdobie v konaní o nároku na dávku v nezamestnanosti neprihliada.

Príklad 2:

Pani Zuzana bola zamestnaná od 3. januára 2011 do 30. apríla 2020 a od 1. mája 2020 do 30. júna 2020 v pracovnom pomere, ktorý sa skončil v skúšobnej dobe z podnetu zamestnanca (počas zamestnania mala obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti – pracovné voľno bez náhrady mzdy od 1. marca 2020 do 31. marca 2020). Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 1. júla 2020.

Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2020.

Ako obdobie poistenia sa zohľadní obdobie od 1. júla 2016 do 29. februára 2020 a obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, teda 1 430 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená.

Ako sa zaevidovať na úrade práce?

Od polovice júna je možné požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 • osobne, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu alebo
 • elektronicky kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
 • elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • na úrad práce je možné priniesť si aj už vyplnenú žiadosť

Ak si podáte žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, ste po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúci deň po skončení zamestnania.

Ak si podáte žiadosť po skončení zamestnania neskôr, bude po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.

Postup pri podaní žiadosti elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu:

 • stiahnete si tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/…nanosti.html?…
 • vyplníte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • na stránke https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska. Klikom na úrad práce, kde máte trvalý pobyt, sa dostanete na webovú stránku príslušného úradu práce,
 • po otvorení stránky konkrétneho úradu práce si občan v ľavej modrej časti nájdete položku „Kontakty“. V „Kontaktoch“ si podľa rozdelenia vyberiete meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb a jeho emailovú adresu,
 • ak si neviete priradiť príslušného zamestnanca, žiadosť môžete zaslať aj na vedúceho oddelenia, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska,
 • na úrad práce spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie e-mailom zasielate aj doklad o skončení pracovného pomeru, skončenia štúdia … (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu). Maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB.
 • za deň podania žiadosti sa považuje deň zaslania žiadosti e-mailom; po doručení žiadosti na úrad vás bude následne kontaktovať zamestnanec úradu práce.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti #Úrad práce #dávky v nezamestnanosti #návod